Course code GMBB300

GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Ivar Maalen-Johansen, Cecilie Rolstad Denby
Medvirkende: Øystein Bjarne Dick
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-GEOM</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p><p>Til øvelsene vil studenter som har tatt dem tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.</p>
Emnets innhold:

Forelesninger: Piksel-representasjon og bildeformater. Satellittkartlegging og GPS. Bruk av GPS for kontrollpunkt-bestemmelse. Bruk av matching for kontroll av satellittbilders geometriske nøyaktighet. Satellittbilde stereo-fotogrammetri. Automatisert terrengmodell-fremstilling. Digitale terrengmodeller på rasterform. 3D-visualisering. Bruk av bildedannende SAR. Interferometrisk bruk av SAR. Bildeforbedring i det romlige frekvensdomenet. (Fourier-transformasjon).

Øvelser: Øvelse 1: Bestemmelse av strukturen i bildefiler med ukjent format. Import, bearbeiding og konvertering av bildefiler. Øvelse 2: GPS-basert bestemmelse av bakke-kontrollpunkter og kontroll av resultatet ved hjelp av bildematchings-teknikk. Øvelse 3: Digitale terrengmodeller på rasterform.

Utferd: Besøk hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) , Norsk regnesentral og Institutt for Geofag, UiO.

Læringsutbytte:
Etter gjennomføring av emnet skal studenten ha fått dyptgående kjennskap til og praktisk erfaring med et begrenset antall utvalgte teknikker som er aktuelle å benytte i forbindelse med kartleggingsteknikker basert på ulike former for fjernmåling fra fly og satellitter.
Læringsaktiviteter:
Forelesningene gir grunnlaget for metoder og teknikker, og sørger for gjennom relevante eksempler, å knytte sammen teori og praksis. I øvelsene tilegner studentene seg praktiske ferdigheter knyttet til metodene og teknikkene som er behandlet i forelesningene. Utferden supplerer den øvrige undervisningen og gir denne en forankring i aktuell praksis og aktuelle problemstillinger.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:
Utvalgte artikler og annen dokumentasjon som gjøres tilgjengelig under gjennomføringen av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
GMBB100
Anbefalte forkunnskaper:
GMBB201
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger og ekskursjon.
Vurderingsordning:
Den langsgående vurderingen omfatter en lokal skriftlig prøve og en lokal praktisk prøve. Avsluttende prøve er i form av en muntlig prøve.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner det langsgående vurderingsopplegget. Ved avsluttende muntlig prøve foretar ekstern sensor en individuell vurdering av kandidatene.
Merknader:
Minimum 5 studenter
Normert arbeidsmengde:
Samlet strukturert tid: 104 timer. Øvingsarbeid uten direkte veiledning: 96 timer. Selvstudium: 100 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesning: 34 timer. Øvinger: 60 timer. Utferd: 8 timer. Langsgående vurdering: 2 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått