Course code GEO311

GEO311 Geologisk utferd

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Mona Henriksen
Medvirkende: Helen Kristine French, Michael Heim, Jon Ytterbø Landvik
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Annet. Emnet arrangeres ved behov, studentene deltar på ulike utferder innen geologi (som regel arrangert av annet universitet).
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5.
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2008-2009
Siste gang: 2017V
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Hoveddelen av emnet er deltakelse i en geologisk ekskursjon. Den teoretiske delen innbefatter faglig forberedelse etter oppgitt litteraturliste, og utarbeidelse av en rapport som er grunnlag for evalueringen.
Læringsutbytte:
Emnet har som mål å gi studentene bredere og dypere innsikt i feltgeologi rettet mot deres mastergrads-studium. Gjennomføringen baserer seg på deltakelse i aktuelle norske eller utenlandske geologiekskursjoner på mastergrads- og forskningsnivå.
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Varier avhengig av ekskursjonsområde.
Forutsatte forkunnskaper:
GEO100 og GEO210, GEO211 eller GEO220, GEO221 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Feltekskursjon.
Vurderingsordning:
Rapport 100%.
Sensor:
Sensor godkjenner opplegget og sensurerer rapporten.
Merknader:
Opptakskrav: Opptatt som mastergradsstudent i Miljø og naturressurser, studieretning geologi.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: :