Course code GEO311

GEO311 Geologisk utferd

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Mona Henriksen
Medvirkende: Helen Kristine French, Michael Heim, Jon Ytterbø Landvik
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: <p>Annet. Emnet arrangeres ved behov, studentene deltar på ulike utferder innen geologi (som regel arrangert av annet universitet).</p><p><br/><br/></p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5.

Undervises i periode:

Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka, .

Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: <p>-</p><p><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Hoveddelen av emnet er deltakelse i en geologisk ekskursjon. Den teoretiske delen innbefatter faglig forberedelse etter oppgitt litteraturliste, og utarbeidelse av en rapport som er grunnlag for evalueringen.

Læringsutbytte:

Emnet har som mål å gi studentene bredere og dypere innsikt i feltgeologi rettet mot deres mastergrads-studium. Gjennomføringen baserer seg på deltakelse i aktuelle norske eller utenlandske geologiekskursjoner på mastergrads- og forskningsnivå.

Læringsaktiviteter:

-

Læringsstøtte:

-

Pensum:

Varier avhengig av ekskursjonsområde.

Forutsatte forkunnskaper:

GEO100 samt GEO210, GEO211 eller GEO220, GEO221 eller tilsvarende.

Obligatorisk aktivitet:

Feltekskursjon.


Vurderingsordning:

Rapport 100%.

Sensor:

Sensor godkjenner opplegget og sensurerer rapporten.Merknader:

Opptakskrav: Opptatt som mastergradsstudent i Miljø og naturressurser, studieretning geologi.

Normert arbeidsmengde:

150 timer.Opptakskrav:

GSK

Overlapp:

-

Undervisningstid:

-

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått