Course code GEO222

GEO222 Geologi prosjektoppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Mona Henriksen
Medvirkende: Helen Kristine French, Michael Heim, Jon Ytterbø Landvik, Leif Vidar Jakobsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/></p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka, .


Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: <p>-</p><p><br/><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Studenten setter opp plan for arbeidet sammen med lærer og eventuell oppdragsgiver. Planen skal inneholde: Formål med oppgaven, detaljert plan for gjennomføring, produkt, rapport.

Læringsutbytte:

Studenten skal bruke kunnskaper fra kurs i geologi til å løse oppgaver knyttet til anvendte problemstillinger eller forskningsprosjekter. Studenten vil gjennom kurset tilegne seg kunnskaper om praktisk gjennomføring av geologiske undersøkelser. Han/hun kan komme i direkte kontakt med forskere innen geologi, og eventuelt med oppdragsgivere. Studenten vil lære å skrive en rapport.

Læringsaktiviteter:

Direkte, individuell veiledning. Bruk av databaser, litteratursøk mm.

Læringsstøtte:

Lærer vil veilede studenten gjennom kurset, eventuelt sammen med en potensiell oppdragsgiver.

Pensum:

Ikke noe definert pensum.

Forutsatte forkunnskaper:

GEO100. Studenter som ønsker en spesialoppgave i kvartærgeologi må ha GEO210. Studenter som ønsker en spesialoppgave i hydrogeologi (før grunnvann) må ha GEO220.

Obligatorisk aktivitet:

-


Vurderingsordning:

Avsluttende rapport.

Sensor:

Sensor godkjenner planen for arbeidet og sensurerer semesteroppgaven.Merknader:

Emnet kan tas samtidig med GEO210 og/eller GEO220.

Normert arbeidsmengde:

150 timer.Opptakskrav:

GSK

Overlapp:

-

Undervisningstid:

Ca. 10 timer veiledning.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått