Course code GEN220

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i synkende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
BIO321 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon EN 10
BIO322 Avanserte emner i genomikk EN, NO 10
BIO324 Plantenes tilpasning til klima EN, NO 10
BIO325 CRISPR genome editing EN 10
BIO326 Genomsekvensering; verktøy og analyser EN, NO 10
BIO327 Fra gen til funksjon i planter EN 10
BIO330 Mikrobiell økologi og fysiologi EN, NO 10
BIO332 Eksperimentell molekylær mikrobiologi EN, NO 10
BIO334 Virologi EN, NO 5
BIO335 Anvendt biokatalyse og bioraffinering EN, NO 5
BIO336 Mykologi EN, NO 5
BIO337 Biogassteknologi EN, NO 5
BIO350 RNA in situ RNA Hybridisering EN, NO 5
BIO351 Genetisk modifiserte planter - case studier EN, NO 5
BIO420 Utviklingsbiologi med fordypning EN, NO 10
BIO421 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon EN 15
BIOEC300 Introduksjon til bioøkonomi og biobasert verdiskapning NO 10
BIOEC310 Innovasjon i biobaserte næringer NO 5
BIOEC320 Internship NO 10
BIOEC350 Biologisk produksjon, industrielle prosesser og markeder EN, NO 10
BOT100 Plantediversitet NO 5
BOT130 Grunnleggende plantefysiologi NO 5
BOT200 Plantefysiologi EN, NO 10
BOT201 Produksjonsfysiologi EN, NO 5
BOT210 Moser og laver - floristikk og økologi NO 5
BOT230 Planteøkologi og diversitet NO 10
BOT240 Økofysiologi hos planter EN, NO 10
BOT270 Kartlegging av natur NO 10
BOT340 Fotobiologi EN, NO 10
BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi NO 5
BUS100F Grunnleggende bedriftsøkonomi - Nettversjon NO 5
BUS101 Bedriftsøkonomiske sammenhenger NO 5
BUS110 Finansregnskap og regnskapsanalyse NO 10
BUS113-B Finansregnskap med bærekraftrapportering NO 7.5
BUS120 Personlig økonomi NO 5
BUS133 Excel for økonomer NO 5
BUS133F Excel for økonomer - Nettversjon NO 5
BUS134-B Excel i økonomisk virksomhetsstyring NO 7.5
BUS160 Skatterett for økonomer NO 5
BUS180 Globale utfordringer II. Miljø- og samfunnsmessige utfordringer i næringslivet EN 5
BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring NO 10
BUS215 Årsregnskap NO 10
BUS216 Årsregnskap - spesielle regnskapsemner NO 5
BUS217 Regnskapsorganisering, regelverk og etikk NO 5
BUS220 Finansiering og investering NO 10
BUS230 Operasjonsanalyse NO 10
BUS234 Excel for viderekommende – effektive modeller for økonomisk virksomhetsstyring NO 5
BUS234F Excel for viderekommende – effektive modeller for økonomisk virksomhetsstyring - Nettversjon NO 5
BUS240 Vareproduksjon og logistikk NO 10
BUS260 Skatte- og avgiftsrett NO 10