Course code GEN220

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
IND300 Eksperter i team NO 5
IND250 Produksjonslogistikk og distribusjon NO 5
IND240 Usikkerhetsstyring i prosjekt NO 5
IND230 Kvalitetsstyring NO 5
INN265 Analyse av forretningsprosesser EN 5
VET327 Dyrevelferd NO 5
MAST301 Planlegging av masteroppgaven for By- og regionplanlegging EN, NO 5
SKOG102 Innføring i skogforvaltning NO 5
TBA100 Bygningshistorie NO 5
STIN370 Utvalgte emner i bioinformatikk og anvendt statistikk EN, NO 5
STIN300 Statistisk programmering i R EN, NO 5
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse EN 5
STAT200 Regresjon EN 5
SKOG305 Utvalgsbasert skogkartlegging NO 5
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi NO 5
SKOG205 Inventering og ressurskartlegging NO 5
SKOG202 Betydningen av insekter og sopper i produksjonsskog NO 5
SKOG201 Skader og sykdommer på skogstrær NO 5
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon NO 5
SKOG101 Skogteknologi NO 5
TBA150 Bygningsanalyse EN, NO 5
VU-INN361F Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon A NO 5
SDP424 Eiendomsteori NO 5
SDP420 Bymorfologi som tverrfaglig tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN, NO 5
SDP416 Kritisk realisme i miljø- utviklings- og planforskning EN 5
SDP415 Vitenskapsteori i studier av miljø, samfunnsutvikling og planlegging EN 5
SDP406 Akademisk skriving og publisering EN 5
SDP405 Rammer for PhD-studiet EN 5
SDG302 Bærekraftig planteproduksjon EN, NO 5
SDG301 Klimakalkulatorer for plante- og husdyrproduksjoner NO 5
SDG300 Bærekraftsmål i matsystemer med planter og dyr EN 5
SDG201 Klimagasser fra plante- og husdyrproduksjoner NO 5
SDG200 Bærekraftige matproduksjonssystemer NO 5
TBA110 Frihåndstegning NO 5
TBA201 Geoteknikk NO 5
REIS220 Arbeidslivspraksis for masterstudenter i naturbasert reiseliv NO 5
TIN301 Idéutvikling og idéverifisering NO 5
VANN311 Feltkurs i alpin limnologi EN, NO 5
VANN301 Tiltak mot forurensning av vannforekomster NO 5
VANN220 Vannressurser og vannforsyning NO 5
VANN211 Limnologiske metoder NO 5
TRE200 Treteknologi I NO 5
TMPP251 Energi og prosessteknikk NO 5
TMPA210 Presisjonslandbruk og sensorteknologi NO 5
TMP261 Varme og strømningssimulering EN 5
TMP160 Teknisk design NO 5
TMP100 Maskin og prosessteknikk NO 5
TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne NO 5
TIP100 Industriell innovasjon og teknologi NO 5
TIN300 Digital produksjon og designteknologi 3 (spesialisering) EN, NO 5