Course code GEN220

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
SPE-B-HV Spesialpensum 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 NO 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR5 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR6 Populærvitenskapelig artikkel 0
FRIE-VETFORS Muntlig presentasjon 0
FRIE-VETFORS Poster presentasjon: 0
FYS007 Forkurs i fysikk NO 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
FRIE-VETFOR2 Forelesning 0
SPE-PHD-ILP Spesialpensum: 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
VET350B Husdyrpraksis NO 0
SPE-B-AKVA Spesialpensum 0
SPE-B-DS Spesialpensum 0
SPE-B-MINA Spesialpensum 0
SPE-M-BIOTEK Spesialpensum 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
SPE-M-MAT Spesialpensum 0
VET323 Påsitterpraksis NO 0
SPE-VET Spesialpensum 0
SPE-M-MR Spesialpensum 0
SPE-M-PV Spesialpensum 0
SPE-M-RB Spesialpensum 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
SPE-M-VM Spesialpensum 0
VU-VET001 Bare når det trengs! Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr NO 0
TEST-TP-OPPM Test timeplan oppmøte 0
VET403 Vitenskapelig publisering 1
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
MINA414 Workshop EN 1
MINA411 Poster på en internasjonal konferanse EN 1
VET352-5 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift NO 1.5
VET353-4 Dyrevelferd 4 1.5
VET342 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift 1.5
VET352-6 Kjøttkontroll 1.5
VET353-2 Dyrevelferd 2 NO 1.5
VET352-2 Vitenskapelig metode og veterinær samfunnsmedisin NO 1.5
VET322 Smittevern NO 1.5
VETFORSK403 Vitenskapelig publisering 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
GMGD200 Geodesi NO 10
STAT340 Anvendte metoder i statistikk EN, NO 10