Course code GEN220

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i synkende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
TBA150 Bygningsanalyse EN, NO 5
TBA210 Bygningsfysikk med bærekraft NO 10
TBA331 Bygningsfysisk simulering NO 10
TBA100 Bygningshistorie NO 5
TBA202 Bygningsmaterialkjemi NO 5
TBA310 Bygningsplanlegging III NO 15
LAA341 Bylandskapet som sosial arena NO 20
AQX251 Bærekraft og dyrevelferd i akvakultur EN 5
INN271 Bærekraftig entreprenørskap NO 5
INN360 Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon NO 10
VU-INN361F Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon A NO 5
VU-INN362F Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon B NO 10
LAA231 Bærekraftig grøntforvaltning - landskapsplanleggeren som influenser NO 10
HFX255 Bærekraftig melk og kjøttproduksjon på storfe NO 10
SDG302 Bærekraftig planteproduksjon EN, NO 5
BUS328 Bærekraftige finansielle investeringer EN 5
AQN351 Bærekraftige fôrråvarer EN 5
SDG200 Bærekraftige matproduksjonssystemer NO 5
AOS236 Bærekraftledelse EN 10
SDG300 Bærekraftsmål i matsystemer med planter og dyr EN 5
BIO100 Cellebiologi NO 5
FRIE-VETFORS Cellekultur, immunofarging og fluorescens mikroskopering 4
LAA290 CityStudio Oslo EN 30
BUS315 Corporate Finance and Valuation NO 10
BUS362 Corporate Tax and Sustainability EN 7.5
BIO325 CRISPR genome editing EN 10
INF230 Datahåndtering og analyse EN, NO 10
LAD202 Datamodellering i 3D i landskapsarkitekturen NO 10
DAT121 Datavitenskap innføringsemne EN 5
FHV310 Deltakerorienterte metoder i folkehelsearbeid NO 10
THT383 Desentrale og småskala VA-systemer - lokal overvannshåndtering EN 5
VET331 Differensiering i akvamedisin NO 31.5
VET331 Differensiering i akvamedisin NO 28.5
VET330 Differensiering i hestemedisin NO 36.5
VET330 Differensiering i hestemedisin NO 33.5
VET328 Differensiering i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet NO 36.5
VET328 Differensiering i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet NO 33.5
VET329 Differensiering i smådyrmedisin NO 36.5
VET329 Differensiering i smådyrmedisin NO 33.5
LAD203 Digital 3D-Planlegging NO 5
GMGI350 Digital kartografi NO 10
TIN100 Digital produksjon og designteknologi 1 NO 5
TIN200 Digital produksjon og designteknologi 2 NO 5
TIN300 Digital produksjon og designteknologi 3 (spesialisering) EN, NO 5
HFX315 Digital teknologi i husdyrproduksjonen EN 10
FYS377 Digitale elektriske kraftsystemer NO 10
IND210 Driftsledelse NO 10
IND310 Driftsoptimalisering EN, NO 10
HET212 Dyrenes termoregulering og ventilasjon i husdyrrom NO 5
VET327 Dyrevelferd NO 5