Course code GEN220

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises påsorter i synkende rekkefølge Studiepoeng
ECN303 Statistiske metoder for politikkvirkninger EN 5
ECN304 Adferds- og eksperimentell økonomi EN 10
ECN305 Forskningsmetode i samfunnsøkonomi EN 5
ECN306 Økonomi og bærekraft EN 5
ECN311 Microeconomics III EN 10
ECN320 Makroøkonomi III EN 5
ECN330 Økonomisk integrasjon og internasjonal handel EN 10
ECN350 Utvikling og globale utfordringer EN 10
ECN352 Fattigdom og ulikhet EN 10
ECN372 Klimaøkonomi EN 10
ECN375 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og anvendelser EN 10
ECN376 Naturressurs- og miljøøkonomi - anvendelser EN 5
ECN380 Energimarkeder og regulering EN 10
ECN400 Temaer innen miljøøkonomi I EN 5
ECN401 Temaer innen miljøøkonomi II EN 10
ECN410 Mikroøkonomisk teori EN 10
ECN450 Utvikling og Globale Utfordringer EN 10
ECN472 Klimaøkonomi EN 10
ECOL100 Grunnleggende økologi NO 5
ECOL200 Generell økologi EN, NO 10
ECOL201 Økologisk fordypningsoppgave EN, NO 5
ECOL300 Naturvitenskapelig metode EN 5
ECOL310 Økologiske effekter av globale miljøendringer EN 10
ECOL330 Økologi og bevaring av tropisk regnskog EN 5
ECOL340 Utforsking og analyse av data i økologi og naturforvaltning EN 5
ECOL350 Restaureringsøkologi EN 5
ECOL380 Økologi og forvaltning av elver og innsjøer EN 10
EDS101 Introduksjon til miljø og utvikling EN 5
EDS102 Introduksjon til utviklingstenkning EN 15
EDS104 Environmental and Sustainability Science EN 10
EDS115 Innføring i forskningsmetode EN 10
EDS130 Introduksjon til politisk økologi EN 10
EDS170 Introduksjon til kjønn og utvikling EN 10
EDS201 Introduksjon til utviklingsstudier EN 5
EDS203 Introduksjon til internasjonale relasjoner EN 5
EDS210 Miljø, utvikling og klimaendring i Tanzania EN 10
EDS225 Linking Ecological and Social Resilience EN 10
EDS230 Global utvikling og bistand EN 10
EDS245 Menneskerettigheter og utvikling EN 10
EDS260 Globale miljøforandringer EN 5
EDS272 Utviklingsutfordringer i rurale India EN 10
EDS276 Skrivekurs EN 5
EDS285 Globale matsystemer og matsikkerhet EN 10
EDS303 Introduksjon til Internasjonale Miljøstudier EN 5
EDS305 Utviklingsteori og utviklingspolitikk EN 10
EDS306 Sustainability Science: Ecological, Social, and Economic Dimensions EN 10
EDS312 Research Methods EN 15
EDS313 Internship EN, NO 10
EDS315 Forvaltning av plantegenetiske ressurser: Lover, regulering og praksis EN 5
EDS330 Politisk økologi EN 10