Course code GEN220

GEN220 Genetisk grunnlag for biodiversitet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Joachim Manfred Heun
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Emnet ble gitt siste gang høsten 2018.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 10 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Siste gang: 2018H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset dekker fire hovedtema:

1) Beskrive og sammenligne biodiversitet,

2) Generere fylogenetiske trær,

3) Forklare evolusjon ved Neo-Darwinisme, Nøytralitetsteorien og Evo-Devo.,

4) Høre om evolusjon av angiospermer (dekkfrøede planter), pattedyr, fugler og fisk.

Læringsutbytte:

Læringsresultat/ læringsmål:

Studentene skal forstå at all biodiversitet, (eksisterende og utdødd), er et resultat av darwinsk seleksjon kombinert med populasjonsgenetikk, nøytralitetsteori kombinert med tilfeldig genetisk drift, og/eller den genetiske kontrollen av evolusjonær utviklingsbiologi. Dekkfrøede planter utvikler seg annerledes sammenlignet med pattedyr; fossiler definerer tiden for makroevolusjon og kalibrerer molekylære klokker. Domestisering er menneskedrevet rask evolusjon. Vitenskapelige diskusjoner tar aldri slutt, men kurset gir god aktuell kunnskap som studentene kan følge opp i framtiden. Kritisk tenking er oppmuntret.

Ferdigheter: Studentene må lære genetisk tilnærming for å forstå prosessene nevnt ovenfor. De skal skrive to 3-4 sider lange sammendrag om definerte temaer med veiledning fra en forsker. Egenevaluering av hjemmearbeider gir selvstendighet.

Generell kompetanse: Studentene skal forstå det genetiske grunnlaget for biodiversitet.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og en ekskursjon.
Læringsstøtte:
Møte med emneansvarlig kan avtales.
Pensum:
Utvalgte kapitler fra boka "Biogeografi" av Cox el al. 2016, i kombinasjon med vitenskapelige artikler og innholdet i forelesningene. Siden innhold i forelesninger kan bli del av eksamen er deltakelse i forelesningene sterkt anbefalt.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120.
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskap om evolusjon.
Obligatorisk aktivitet:
2 hjemmeoppgaver må leveres i Canvas.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen som varer i 3 timer.
Sensor:
Sensor er involvert i utformingen av eksamensspørsmålene, og den påfølgende evalueringen av eksamensbesvarelsene.
Merknader:
Emnet ble gitt siste gang høsten 2018.
Normert arbeidsmengde:
25 timer strukturert undervisning. 5 timer ekskursjon. 270 timer egeninnsats fra studentene.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 25 timer ved professor M. Heun, NMBU. Fem timers ekskursjon i samarbeid med professor J. Hurum, UiO.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått