Course code GEN220

GEN220 Genetisk grunnlag for biodiversitet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Joachim Manfred Heun
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er delt inn i 4 hovedtemaer: 1) Beskrive og sammeligne biodiversitet 2) Verktøy for å generere fylogenetiske trær 3) Forklare og validere teorier som forklarer evolusjon 4) Eksempler på evolusjon
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal forstå at alle (dagens og utdødd) biologisk mangfold er resultatet av darwinistisk seleksjon og andre genetiske mekanismer.

Ferdigheter: Studentene må lære genetiske metoder for å forstå de ovennevnte tilpasningsprosesser. Skrive sammendrag av visse temaer skal gjøres.

Generell kompetanse: Studentene skal forstå det genetiske grunnlaget for biologisk mangfold.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger
Læringsstøtte:
Møte med emneansvarlig kan avtales.
Pensum:
Utvalgte kapitler fra \"Biogeography\" by Cox and Moore i kombinasjon med utvalgte vitenskaplige artikler. Sistnevnte legges ut på Fronter. Forelesningenes innhold er å regne som pensum og det kan komme spørsmål fra forelesningene på eksamen. Det anbefales derfor sterkt å møte på disse.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120.
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskap om evolusjon.
Obligatorisk aktivitet:
4 hjemmeoppgaver som skal leveres i Fronter.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen varer i 3 timer.
Sensor:
Sensor er involvert i utformingen av eksamensspørsmålene, og den påfølgende evalueringen av eksamensbesvarelsene.
Merknader:
- Emnet blir ikke gitt i 2015.
Normert arbeidsmengde:
25 timer strukturert undervisning. 275 timer egeninnsats fra studentene.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
25 timer forelesninger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått