Course code GEN220

GEN220 Genetisk grunnlag for biodiversitet

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Joachim Manfred Heun
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Emnet er delt inn i 4 hovedtemaer: 1) Beskrive og sammeligne biodiversitet 2) Verktøy for å generere fylogenetiske trær 3) Forklare og validere teorier som forklarer evolusjon 4) Eksempler på evolusjon
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal forstå at alle (dagens og utdødd) biologisk mangfold er resultatet av darwinistisk seleksjon og andre genetiske mekanismer.

Ferdigheter: Studentene må lære genetiske metoder for å forstå de ovennevnte tilpasningsprosesser. Skrive sammendrag av visse temaer skal gjøres.

Generell kompetanse: Studentene skal forstå det genetiske grunnlaget for biologisk mangfold.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger
Læringsstøtte:
Møte med emneansvarlig kan avtales.
Pensum:
Utvalgte kapitler fra \"Biogeography\" by Cox and Moore i kombinasjon med utvalgte vitenskaplige artikler. Sistnevnte legges ut på Fronter. Forelesningenes innhold er å regne som pensum og det kan komme spørsmål fra forelesningene på eksamen. Det anbefales derfor sterkt å møte på disse.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120.
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskap om evolusjon.
Obligatorisk aktivitet:
4 hjemmeoppgaver som skal leveres i Fronter.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen varer i 3 timer.
Sensor:
Sensor er involvert i utformingen av eksamensspørsmålene, og den påfølgende evalueringen av eksamensbesvarelsene.
Merknader:
- Emnet blir ikke gitt i 2015.
Normert arbeidsmengde:
25 timer strukturert undervisning. 275 timer egeninnsats fra studentene.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
25 timer forelesninger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått