Course code FYS385

FYS385 Prosjekt i biologisk fysikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Gaute Tomas Einevoll
Medvirkende: Achim Kohler, Cecilia Marie Futsæther
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Emnet gis ved behov og kapasitet.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, januarblokka, .
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Arbeid med prosjektoppgaven. Sammenskriving av skriftig prosjektrapport. Muntlig presentasjon av rapporten.
Læringsutbytte:
Lære i dybden om et spesielt tema innen biologisk fysikk eller å bli introdusert til forskning innen fagområdet. Lære å skrive og muntlig presentere en prosjektrapport.
Læringsaktiviteter:
Studium av vitenskapelig litteratur og/eller utføring av eksperimentell eller teoretisk forskning.
Læringsstøtte:
Faglærervil være tilgjengelig forveiledning.
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende emner i matematikk, informatikk og fysikk. FYS381 Biologisk fysikk må enten være tatt i forkant eller tas parallelt med emnet.
Anbefalte forkunnskaper:
Emnegruppe i fysikk, FYS200 Klassisk fysikk.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Prosjektrapporten vurderes og teller 3/4 av karakteren. Hvis flere studenter velger å skrive felles rapport, må det fremgå hvem som har gitt hvilke bidrag. Hver student gir en presentasjon, enten en del av en fellesrapport eller sitt eget individuelle prosjekt. Presentasjonen teller 1/4 av karakteren. Både rapporten og presentasjonen må være bestått for at emnet skal være bestått.
Sensor:
Sensor vurderer prosjektrapportene og presentasjonene.
Merknader:
Emnet tas parallelt med eller etter FYS381 som undervises i høstparallelen.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
FYS380 - reduksjon med 5 studiepoeng.
Undervisningstid:
Ukentlig diskusjon med faglærere og/eller medstudenter.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått