Course code FYS381

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2019 - 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
VET303 Populasjonsmedisin NO 9
VET334 Innledende klinikk og veterinær samfunnsmedisin NO 8.5
VET332 Prosjektrelatert retning NO 7.5
AQF210 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi EN 7.5
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
AQF231 Marinressurser - forskning og innovasjon EN 7.5
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN 7.5
AQF200 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri EN 7.5
PAE301 Agroecology: Working with the Complexity of Farming Systems EN 7.5
VET305 Ernæringslære NO 7.5
VET313 Akvakultur og fiskesykdommer NO 7.5
TMPA220 Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel NO 7.5
LAA233 Profesjonskurs II. Kontrakt, anskaffelser og oppfølging NO 7.5
M60-IØ Masteroppgave 60
M60-HV Masteroppgave 60
M60-GEOM Masteroppgave 60
M60-FT Masteroppgave EN, NO 60
M60-EI Masteroppgave EN, NO 60
M60-ECOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIOTEK Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-KB Masteroppgave EN, NO 60
M60-AE Masteroppgave EN, NO 60
M60-ABG Masteroppgave EN, NO 60
M60-AA Masteroppgave EN, NO 60
M60-BA Masteroppgave 60
M60-BIAS Masteroppgave 60
M60-KJEMI Masteroppgave EN, NO 60
M60-NF Masteroppgave 60
M60-LA Masteroppgave 60
M60-VM Masteroppgave 60
M60-RAD Masteroppgave EN, NO 60
M60-PV Masteroppgave EN, NO 60
M60-VET Masteroppgave EN, NO 60
M60-MR Masteroppgave 60
M60-MPP Masteroppgave 60
M60-MINA Masteroppgave EN, NO 60
M60-MF Masteroppgave 60
M60-LUN Masteroppgave NO 60
M60-MAT Masteroppgave 60
VET433 Forskningsopphold: EN, NO 6
VET301 Dyrenes biologi NO 6
NOVA-301 Nordisk zoo-, villdyr- og naturforvaltningsmedisin - en One Health-tilnærming EN 6
VET433 Forskningsopphold: EN, NO 6
GMLM102 Grunnleggende landmåling NO 5
GMGM200 Geomatikk og samfunn NO 5
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag NO 5
PJH241 Dyrking av potet NO 5
HFX205 Beiteøkologi og beitebruk NO 5
GMGD230 Marin geodesi NO 5