Course code FYS252A

FYS252A Anvendt termodynamikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Grunnleggende termodynamiske lover og prinsipper og deres anvendelser. De viktigste ideelle og reelle sykliske prosesser og deres virkningsgrad.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha innsikt i de grunnleggende termodynamiske lover og prinsipper og deres praktiske industrielle anvendelser innenfor energiproduksjon og energiomsetning. Studentene skal forstå, beskrive og beregne ulike former for energitransport og energiproduserende og energiforbrukende sykliske prosesser. Studentene skal kunne anvende termodynamikk og annen generell fysikk for å forstå hvordan en kan utnytte aktuelle energiressurser og bruke ulike energiomformingsprinsipper.
Læringsaktiviteter:
Forelesningene vil dekke de sentrale tema innenfor termodynamikk og deres anvendelser innenfor energiproduksjon og energiomforming. Gjennom regneøvelser vil studentene bli kjent med praktiske problemstillinger som de må løse matematisk.
Læringsstøtte:
Studentene vil kunne møte faglærer to timer en dag i uken. Dag og tid blir opplyst ved kursets begynnelse.
Pensum:
En oversikt bygget på diverse hovedsakelig engelskspråklige kilder vil være klar til kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS101, FYS102, FYS103, MATH111, MATH112, MATH113
Anbefalte forkunnskaper:
KJM100
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (2.5 timer).
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
I 7-8 uker: 2 x 2 timer i uke forelesninger. 1 x 2 timer i uken regneøvinger. Selvstudium og kollokvier 15 timer i uken i 7-8uker. Totalt 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:

FYS271 - 5 studiepoeng.

FYS252 - 5 studiepoeng

Undervisningstid:
I 7-8 uker: 2 x 2 timer i uke forelesninger. 1 x 2 timer i uken regneøvinger. Selvstudium og kollokvier.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått