Course code FYS252

FYS252 Termodynamikk og statistisk fysikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Jorge Mario Marchetti
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Grunnleggende termodynamiske lover og prinsipper og deres anvendelser. De viktigste ideelle og reelle sykliske prosesser og deres virkningsgrad.

Grunnleggende begrep innen statistisk fysikk; Boltzmannfordeling, Maxwell-Boltzmann-statistikk, kinetisk gassteori, mikrokanonisk, kanonisk og storkanonisk ensemble, virrevandring og anvendelser.

Læringsutbytte:

Studentene får innsikt i de grunnleggende termodynamiske lover og prinsipper og deres praktiske industrielle anvendelser innenfor energiproduksjon og energiomsetning. Studentene skal forstå, beskrive og beregne ulike former for energitransport og energiproduserende og energiforbrukende sykliske prosesser. Studentene skal kunne anvende termodynamikk og annen generell fysikk for å forstå hvordan en kan utnytte aktuelle energiressurser og bruke ulike energiomformingsprinsipper.

Studentene vil få en introduksjon til statistisk fysikk. Studentene skal introduseres for den statistiske oppførsel og probabilistisk analyser av materie og dens egenskaper. Studentene vil overfor hvordan mikroskoper egenskaper påvirker makroskopiske egenskapene til materie.

Læringsaktiviteter:
Forelesningene vil dekke de sentrale tema innenfor termodynamikk, statistisk fysikk, og deres anvendelser innenfor energiproduksjon og energiomforming. Gjennom regneøvelser vil studentene bli kjent med praktiske problemstillinger som de må løse matematisk.
Læringsstøtte:
Studentene vil kunne møte faglærer to timer en dag i uken. Dag og tid blir opplyst ved kursets begynnelse.
Pensum:
En oversikt bygget på diverse hovedsakelig engelskspråklige kilder vil være klar til kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS101, FYS102, FYS103, MATH111, MATH112, MATH113, KJM100.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3,5 timer).
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
I 13 uker: 2 x 2 timer i uke forelesninger. 1 x 2 timer i uken regneøvinger. Selvstudium og kollokvier 15 timer i uken i 15 uker. Totalt 300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
5 sp overlapp mot FYS252A
Undervisningstid:
I 13 uker: 2 x 2 timer i uke forelesninger. 1 x 2 timer i uken regneøvinger. Selvstudium og kollokvier.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått