Course code FYS210

FYS210 Hydrodynamikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Vegard Nilsen, Peder Albert Tyvand
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Siste gang: 2018H
Emnets innhold:
Beskrivelse av væsker i bevegelse (kinematikk).Kontinuitetsligningen, energi- og impulsligningen. Stasjonær strømning av inkompressibel væske i rør og åpne kanaler. Tap av mekanisk energi. Turbulent strømning. Laboratorieøvelser illustrerer viktige strømningsfenomener.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne forstå og beskrive prinsippene i strømningslæren og anvende disse til å løse praktiske problemer. Studentene skal kunne anvende enkle fysiske lover på en fluid i bevegelse, og ut fra dette gi en matematisk beskrivelse av enklere strømningsfenomener. Dette skal kunne brukes til å løse problemer knyttet til væskestrøm i rør og kanaler. Studentene skal kunne utføre praktiske forsøk knyttet til væsker i bevegelse.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, regneøvelser og laboratorieøvelser. Øvelsene illustrerer innholdet i forelesningene og skal utvikle praktiske ferdigheter knyttet til det å utføre forsøk på væsker i bevegelse.
Læringsstøtte:
Studentene vil etteravtale kunne treffe lærer utenom undervisningstiden.
Pensum:
J. B. Franzini, E. J. Finnemore: Fluid Mechanics with Engineering Applications, McGraw-Hill (2002). Chapter 1-10, 14.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS101, MATH111, MATH112 og MATH113
Anbefalte forkunnskaper:
FYS110
Obligatorisk aktivitet:
11 laboratorieøvelser i løpet av 8 uker. En rapport for hver øvelse skal godkjennes. Rapporten skrives i fellesskap av studentene på en laboratoriegruppe. Det gis minst to obligatoriske innleveringer med alle hjelpemidler tillatt. Minst to av disse må være godkjent med 60% riktige svar.
Vurderingsordning:
Skriftlig prøve 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
300 timer inkludert strukturert undervisningstid.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 2x2 timer per uke i 13 uker = 52 timer. Regneøvelser: 1x2 timer per uke i 13 uker = 26 timer. Laboratorieøvelser: 16 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått