Course code FYS161

FYS161 Meteorologi og klima

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Mareile Astrid Wolff
Medvirkende: Arne Auen Grimenes, Vidar Thue-Hansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: År med partall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Jordatmosfærens sammensetning. Stråling og strålingsbalanse. Temperatur og fuktighet. Skyer og skydannelse. Nedbør. Vind og vindsystemer. Globalt klima og klimaendringer.
Læringsutbytte:
Studentene skal forstå de grunnleggende fysiske forhold som bestemmer vær og klima. Studentene skal kunne forstå sammenhengen mellom jordoverflatens energiomsetning og klimaet, og hvordan globale og lokale vindsystem oppstår. Dette inkluderer globale klimaendringer som følge av økt drivhuseffekt. Studentene skal kunne se jord- atmosfæresystemet som en integrert system styrt av fysikkens grunnleggende lover.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, regneøvelser kollokvier og egenstudier. I øvelsene illustreres innholdet i forelesningene med enkle regneoppgaver.
Læringsstøtte:
Studentene vil etter avtale kunne treffe lærer og hjelpelærer utenom undervisningstiden.
Pensum:
Lærebok oppgis på emnets nettsider i god tid før undervisningen starter.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100 og FYS100 eller Fysikk 1.
Anbefalte forkunnskaper:
FYS160. FYS101 and FYS102 eller Fysikk 2.
Vurderingsordning:
3 timer skriftlig prøve.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:

Emnet er beregnet på studenter som har behov for kunnskaper om vær og klima i global sammenheng, f.eks. innen miljørelaterte studier, skog- og plantefag, økologi m.v.

Emnet vil bare bli gitt hvis minst 15 studenter er oppmeldt når oppmeldingsfristen går ut.

Normert arbeidsmengde:
48 timer pr uke i 3 uker + eksamensdag: 150 timer inkludert forelesninger og øvinger.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer. Øvinger: 26 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått