Course code FYS160

FYS160 Lokal- og mikrometeorologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Mareile Astrid Wolff
Medvirkende: Arne Auen Grimenes
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
  • Det fysiske grunnlaget for meteorologi og klima i atmosfærisk grenselag.
  • Energiomsetning og energitransport i jord-atmosfære systemet
  • Meteorologi og klima ved ulike typer av overflater og terrengforhold
  • Klimaet i menneskelig modifiserte omgivelser
Læringsutbytte:
  • Forklare begrepene og de fysiske lovene som beskriver prosesser og fenomener i atmosfærisk grenselag og vekselvirkninger mellom jordoverflaten og atmosfæren.
  • Forklare hvordan ulike typer overflater og topografi påvirker mikroklimaet
  • Forklare hvordan menneskelig modifiserte miljøer påvirker lokal budsjetter av energi, vann og momentum i atmosfærens grenselag
  • Anvende teorien og eksisterende litteratur  til å beskrive og evaluere hvordan menneskelige inngrep i lokalmiljøet kan påvirke lokalklimaet
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, regneøvelser, kollokvier og selvstudium.
Læringsstøtte:
Studentene vil etteravtale kunne treffe forelese rog hjelpelære rutenom undervisningstiden.
Pensum:
Pensumlitteratur vil bli oppgitt ved oppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100 og FYS100 eller Fysikk 1 fra videregående skole
Anbefalte forkunnskaper:
FYS101 og FYS102 eller Fysikk 2
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:

Emnet er beregnet på studenter som har behov for kunnskaper om det atmosfæriske miljø i sine videre studier, og hvordan disse kunnskapene kan anvendes innen fornybare energier, jord- og skogbruk, naturforvaltning, økologi, arealplanlegging m.v.

Emnet vil bare bli gitt hvis minst 15 studenter er oppmeldt når oppmeldingsfristen går ut.

Normert arbeidsmengde:
48 timer pr uke i 3 uker + eksamensdag: 150 timer inkludert forelesninger og øvinger.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer. Øvelser: 26 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått