Course code FYS160

FYS160 Lokal- og mikrometeorologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Mareile Astrid Wolff
Medvirkende: Arne Auen Grimenes
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Del 1: Grunnleggende begreper og teorier for energiomsetning og energitransport i jord- atmosfære systemet. Del 2: Energiomsetning og klima ved ulike typer av flater og i landskap med vekslende overflatetype og terrengforhold. Del 3: Modifisering av klimaet ved menneskelige inngrep. I øvelsene illustreres innholdet i forelesningene med enkle regneøvelser.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne forstå den grunnleggende vekselvirkningen mellom jordoverflaten og atmosfæren, og de fysiske prosessene energiomsetning og energitransport. Studentene skal kunne forstå energiomsetningen og mikroklimaet over ulike typer av overflater (bar mark, vegetasjonsdekkede flater, snø/is, vann, kupert terreng), og hvordan mikro- og lokalklima kan endres ved menneskelige inngrep. Studentene skal kunne anvende sine kunnskaper til å kunne gi en kvalitativ beskrivelse av hvordan ulike typer av spesifikke inngrep i naturen kan påvirke lokal- og mikroklimaet. Studentene skal kunne se at det fysiske nærmiljøet og menneskeskapte endringer i dette er et resultat av noen enkle lover i fysikken og deres anvendelser.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, regneøvelser, kollokvier og engenstudium.
Læringsstøtte:
Studentene vil etteravtale kunne treffe forelese rog hjelpelære rutenom undervisningstiden.
Pensum:
Pensumlitteratur vil bli oppgitt ved oppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100 og FYS100 eller Fysikk 1 fra videregående skole
Anbefalte forkunnskaper:
FYS101 og FYS102 eller Fysikk 2
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig på 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:

Emnet er beregnet på studenter som har behov for kunnskaper om det atmosfæriske miljø i sine videre studier, og hvordan disse kunnskapene kan anvendes innen jord- og skogbruk, naturforvaltning, økologi, arealplanlegging m.v.

Emnet vil bare bli gitt hvis minst 15 studenter er oppmeldt når oppmeldingsfristen går ut.

Normert arbeidsmengde:
48 timer pr uke i 3 uker + eksamensdag: 150 timer inkludert forelesninger og øvinger.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer. Øvelser: 26 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått