Course code FYS155

FYS155 Laboratoriekurs i fysikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Arne Auen Grimenes
Medvirkende: Ole Mathis Opstad Kruse
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-LUR, M-MF; B-EMF
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet består av ca 11 laboratorieøvelser i mekanikk, elektromagnetisme og termofysikk. I tillegg kan det bli arrangert en utferd. Hver øvelse innledes med at studentene i tomannsgrupper gjennomgår teori og oppgaver for å forberede seg på øvelsen. Gruppene gjennomfører deretter øvelsen i laboratoriet, etter et felles innledningsseminar med gjennomgang og diskusjon av teori, utstyr og fremgangsmåte. Øvelsen og etterarbeid gjøres ferdig i laboratoriet, slik at hver øvelse avsluttes laboratoriedagen.
Læringsutbytte:

Å forstå og å kunne bruke begreper og grunnprinsipper i fysikk gjennom praktisk laboratoriearbeid. Å forstå og kunne anvende den naturvitenskapelige metode. Å få praktiske kunnskaper om og ferdigheter i laboratoriearbeidsbegreper og prinsipper. Å forstå hvordan enkle prinsipper kan brukes til å beskrive kompliserte fenomener i naturen.

Studentene skal kunne gjennomføre og forklare eksperimenter og øvelser i fysikk med tema hovedsakelig hentet fra faginnholdet i FYS101 og FYS102.

Spesielt skal studentene kunne

  • føre nøyaktig og oversiktlig loggbok over laboratoriearbeidet
  • arbeide strukturert og planmessig
  • holde orden i laboratoriet, også under gjennomføring av oppgaver
  • kunne samarbeide og kommunisere med studentene på labgruppen
  • bruke loggeutstyr til datainnsamling
  • bruke statistikkprogram, graftegningsprogram e.l. til å behandle og fremstille data og resultater.

Studentene skal forstå hvorfor grunnleggende kunnskaper i fysikk er nødvendige for å kunne forstå og beskrive naturen og for å kunne forstå, bruke og utvikle teknologi. Studentene skal også forstå at fysikk og naturvitenskap er et menneskeskapt redskap vi bruker for å utforske naturen og at det alltid er naturen selv som er "fasit".

Læringsaktiviteter:

KOLLOKVERING i grupper for å sette seg inn i teori knyttet til øvelser og planlegge hvordan øvelser skal gjennomføres.

SEMINAR hvor teori og fremgangsmåte for øvelser drøftes i fellesskap med veileder til stede.

LABORATORIEARBEID med gjennomføring av øvelser, loggbokføring, databehandling og presentasjon.

Læringsstøtte:
Læringsplatform vil bli brukt aktivt. Studenten vil kunne treffe veilederog hjelpelærere utenfor den strukturerte undervisningstiden etter avtale.
Pensum:
Egen laboratoriemanual for hver øvelse.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS101, MATH111, MATH112. FYS102 tas samtidig med FYS155.
Anbefalte forkunnskaper:
STAT100
Obligatorisk aktivitet:
For å delta på de enkelte laboratorieøvelser må forhåndsoppgavene til øvelsen være gjennomført. Deltakelse på samtlige laboratorieøvelser er obligatorisk. Føring av journal er obligatorisk. Journalen må være godkjent for å få karakter i emnet.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen er på 3 timer. Studentene får bruke egen laboratoriejournal som hjelpemiddel under eksamen. For å få kurset godkjent må i tillegg alle laboratorieøvelsene være gjennomført og laboratoriejournalen må være godkjent.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
150 timer: 7 timer forberedelse og 5 timer i laboratoriet pr uke i 11 uker, i tillegg til utferder, eksamen og forberedelser til eksamen.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Kollokvering over forhåndsoppgaver (11 x 7): 70 timer. Laboratorieseminar (11x 1): 11 timer. Laboratorieøvelse (11 x 4): 44 timer. Utferd: 12 timer. Eksamensforberedelse og eksamen (3 + 3) = 6 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått