Course code FRIE-VETFORS

FRIE-VETFORS Cellekultur, immunofarging og fluorescens mikroskopering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Studiepoeng: 4
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Første gang: Studieår 2018-2019
Siste gang: 2018H
Undervises hvor?: Campus Ås
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bestått/ Ikke bestått