Course code FRIE-VETFORS

FRIE-VETFORS Cellekultur, immunofarging og fluorescens mikroskopering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Studiepoeng: 4
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Første gang: Studieår 2018-2019
Undervises hvor?: Campus Ås
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bestått/ Ikke bestått