Course code FRIE-VETFORS

FRIE-VETFORS Cellekultur, immunofarging og fluorescens mikroskopering

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Studiepoeng: 4
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Første gang: Studieår 2018-2019
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bestått / Ikke bestått