Course code FRIE-VETFOR6

FRIE-VETFOR6 Populærvitenskapelig artikkel

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Første gang: Studieår 2018-2019
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :