Course code FRIE-VETFOR6

FRIE-VETFOR6 Populærvitenskapelig artikkel

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Første gang: Studieår 2018-2019
Siste gang: 2018V
Undervises hvor?: Campus Ås
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :