Course code FRIE-VETFOR4

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2017 - 2018 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
MVI381 Bearbeiding av muskelråvare EN, NO 10
MVI385 Produktutvikling EN, NO 10
EIE320 Ekspropriasjon og grunnerverv NO 10
EIE311 Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting NO 10
EIE310 Eiendomsmarked og analyse NO 10
EIE306 Konfliktbehandling, megling og forhandling NO 10
EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag NO 10
EIE302 Jordskiftearbeid NO 10
MVI384 Funksjonelle næringsmidler: bioaktive komponenter i mat EN, NO 10
EIE222 Verdsetting av fast eiendom NO 10
EIE202 Eiendomshistorie NO 10
EIE200 Eiendomsregistrering og eiendomsdanning NO 10
EIE105 Kart- og landmålingslære NO 10
MATH112 Kalkulus 2 NO 10
GEN220 Genetisk grunnlag for biodiversitet EN 10
FYS401 Lys og biologisk materie EN 10
KJM312 Naturstoffkjemi EN, NO 10
KJM100 Generell kjemi NO 10
KJM110 Organisk kjemi NO 10
KJM120 Uorganisk kjemi NO 10
KJM211 Organisk kjemi påbygning NO 10
HFX202 Drøvtyggerfysiologi/-ernæring og fôrmiddelvurdering NO 10
HFX201 Fysiologi NO 10
KJM230 Fysikalsk kjemi NO 10
KJM240 Analytisk kjemi NO 10
KJM310 Kromatografi EN, NO 10
KJM311 Organisk spektroskopi EN, NO 10
KJM313 Massespektrometri EN, NO 10
KJB420 Proteomikk II EN, NO 10
KJM314 Anvendt organisk analytisk kjemi EN, NO 10
HFH251 Bruk av hesten - helse og næring NO 10
KJM340 Instrumentell uorganisk analyse NO 10
KJM350 Radiokjemi EN, NO 10
KJM351 Eksperimentell radioøkologi EN 10
HFE400 Lipidmetabolisme EN, NO 10
KJM360 Vurdering av helse- og miljørisiko EN 10
HFE310 Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon EN 10
KJM410 Organisk massespektrometri (MS) EN, NO 10
HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter EN 10
HFX209 Evolusjonsbiologi NO 10
KJB310 Proteinkjemi EN, NO 10
HFE305 Fôrteknologi EN 10
INN370 Innovasjon i samspill: politikk, organisasjon og aktører NO 10
INF221 Informatikk for datavitere EN, NO 10
INF120 Programmering og databehandling NO 10
INF230 Datahåndtering og analyse EN, NO 10
INF250 Bildeanalyse EN, NO 10
INN331 Enternship NO 10
IND220 Innovasjonsbedrift 10
INN350 Digitalisering og digitale forretningsmodeller NO 10