Course code FRIE-VETFOR3

FRIE-VETFOR3 Nettkurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Første gang: Studieår 2018-2019
Undervises hvor?: Campus Ås
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Nettkurs: Bestått/ Ikke bestått