Detaljer om emnet FORN400

FORN400 Prosjektledelse for ph.d-kandidater, forskerlinjestudenter og spesialistkandidater

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Asmamaw Tadege Shiferaw
Medvirkende: Solveig Fossum-Raunehaug, Arnstein Moe
Studiepoeng: 2
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: To ganger årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
24
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen og vårparallelen.
Første gang: Studieår 2016-2017
Siste gang: 2021V
Fortrinnsrett: Studenter tatt opp til ph.d.-program ved NMBU, forskerlinjestudenter og spesialistkandidater.
Emnets innhold:

Tema:

 • Om prosjekter: Avgrensning, struktur og begrepsapparat.
 • Hva særpreger forskningsprosjekter?
 • Fallgruver i prosjektarbeidet.
 • Om mål og målformuleringer. Mål på ulike nivåer i forskningsprosjektet.
 • Om organisering av forskningsprosjekter - Rolleforståelse, interessenter og ansvar.
 • Realistisk tidsplanlegging: Ressursfristilling - tidstyver i prosjektarbeidet.
 • Om usikkerhet i prosjektene: Risiko og muligheter.
 • Prosjektlederens ansvar og oppgaver i forskningsprosjektet.
 • Teamutvikling og samarbeid i prosjektene.
 • Om rapportering oppfølging og lederskap i prosjektet.
 • Prosjektavslutning og gevinstrealisering.
 • Utfylling av datahåndteringsplan 

Læringsaktiviteter:

Studenten utarbeider planer for eget forskningsprosjekt på kurset, med veiledning fra kursinstruktør.

Det er to obligatoriske innleveringer, den andre i form av en hjemmeeksamen.

Læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har god innsikt i hvordan forskingsprosjekter planlegges, organiseres, styres og ledes.
 • Kan sikre teamutvikling, god forankring og forståelse for prosjektplaner hos alle involverte i prosjektet.

Ferdigheter

 • Kan utarbeide nødvendige plandokumenter for eget forskningsprosjekt.

Generell kompetanse

 • Behersker hensiktsmessige prosjektmetoder og -verktøy, og blir gjennom undervisning og øvelser trenet i å forberede, gjennomføre og evaluere forskningsprosjekter.
Læringsaktiviteter:
 • Forelesninger om prosjektfaglige temaer.
 • Gruppearbeid basert på deltakernes arbeid med eget prosjekt, og med veiledning fra kursinstruktør.
 • Plenumspresentasjoner og -diskusjoner.
 • Litteraturstudier.
 • Innleveringer etter hver av de to samlingene.
Læringsstøtte:
 • Canvas
 • Faglig veiledning under og mellom samlingene
Pensum:
 • Lærebok: (Norsk): Stavne: Prosjektguiden - for nye og erfarne prosjektledere. Hegnar Media, ISBN 9788271463625. 250 sider. Eller
 • (Engelsk): Andersen, E.S., Grude, K.V., Haug, T.: Goal Directed Project Management. Kogan Page; Fourth Edition (July 28, 2009). ISBN 978-0749453343. 260 sider.  
 • Utvalgte artikler, til sammen ca 100 sider.
Forutsatte forkunnskaper:
Mastergrad eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
 • Frammøte på forelesninger.
 • Deltakelse på gruppearbeid/individuelt arbeid på samlingene med planlegging og organisering av prosjekt (eget forskningsprosjekt eller case).
 • Hjemmearbeid: Ferdigstilling av prosjektplaner.
 • Én obligatorisk innlevering.
Vurderingsordning:

Eksamen er en innlevering i form av hjemmeeksamen som karaktersettes og alene gir endelig sluttkarakter.

Eksamen vurderes bestått/ikke bestått.

Bestått obligatorisk innlevering er en forutsetning for å få lov til å ta eksamen i kurset.

Sensor:
Ekstern sensor skal sammen med intern sensor delta ved utformingen av eksamens­oppgavene og sensorveiledningen. 
Merknader:
Dekanene vil prioritere deltakerne ved sitt fakultet dersom det er flere påmeldinger enn antall plasser i kurset.
Normert arbeidsmengde:

60 timer

Forelesninger 25 timer.Egeninnsats 35 timer: Gruppearbeid/individuelt arbeid/kollokvier, hjemmearbeid med litteraturstudier og innleveringer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger og øvinger: To samlinger på to pluss to dager (med 1 - 2 ukes mellom­rom), til sammen 25 timer.
Eksamensdetaljer: Hjemmeeksamen: Bestått / Ikke bestått