Course code FORN360

FORN360 Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Muyiwa Samuel Adaramola
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig hvis nødvendig. 
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallelen og har undervisning/vurdering i høstparallell
Første gang: Studieår 2016-2017
Siste gang: 2022V
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Dette kurset vil lære studentene hvordan planlegge, designe og estimere produksjonen til et solar PV-system. Kurset vil ta opp solenergi som ressurs, solcelle-egenskaper, komponenter og designprosesser for forskjellige PV-systemer (både nettilknyttede- og frittstående systemer). I tillegg skal studentene kunne bruke tilgjengelig data om solstråling og andre meteorologiske data for å fastslå potensialet og ytelsen til PV-systemet og kartlegge økonomiske levedyktighet.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Analyser potensialet for solenergiressurser for et gitt sted.
 • Forklar ulike bruksområder for solenergikonverteringssystemer generelt, og solenergi spesielt
 • Utfør detaljerte designberegninger av solcelleanlegg
 • Evaluere den økonomiske og tekniske levedyktigheten til solcelleanlegg
 • Bruk metoden for å bestemme den optimale faste vinklingsvinkelsolfangeren for spesifikk plassering.
 • Forklar effekten av omgivelsesforholdene på solcelleprestasjonens ytelse
 • Bestem kapasiteten til forskjellige komponenter i solcelle-PV for en gitt applikasjon.

Ferdigheter

 • Studenten skal kunne undersøke teknisk og økonomisk gjennomførbarhet av solcelleprosjekter.
 • Student skal kunne utvikle modeller og verktøy solenergi for å designe solcelleanlegg for forskjellige applikasjoner
 • Student vil lære å evaluere solcelleprosjekter

Generell kompetanse

Student skal kunne diskutere spørsmål knyttet til planlegging, evaluering og overvåking av energisystemprosjekter, og kunne diskutere disse spørsmålene i sammenheng med nasjonale og internasjonale energiproblemer.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvelser og diskusjoner
Læringsstøtte:
 • Canvas
 • Kursansvarlig kan gi faglig støtte til studenter i kontortiden
Pensum:

Aktuelle lærebøker:

 • Häberlin H (2012). Photovoltaics- system design and practice. John Wiley and Sons, Ltd, 1st Edition
 • Masters GM (2013). Renewable and efficient electric power systems. John Wiley and Sons, Inc. Second Edition. (Note: Chapters 4, 5 and 6 for solar PV)
 • Mertens K (2014). Photovoltaics: Fundamentals, Technology and Practice. John Wiley and Sons, Inc. First Edition.
 • Messenger RA and Ventre J (2010). Photovoltaic systems engineering. CRC Press Taylor and Francis Group. Third Edition.

Annet lesestoff vil bli delt ut på første forelesning

Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i matematikk (MATH 100) og Microsoft Excel (BUS133), FORN200 eller lignende
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Godkjente øvelser, artikkelgjennomgang m/presentasjon og prosjektarbeid innen design.
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen (teller 100%). 
Sensor:
Ekstern sensor vurderer og godkjenner eksamensoppgaven. Ekstern sensor bedømmer alles besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Ca 52 timer forelesninger, øvelser og studentpresentasjoner
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer