Course code FORN360

FORN360 Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Muyiwa Samuel Adaramola
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig hvis nødvendig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
5 studenter minimum
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallelen og har undervisning / vurdering høsten parallell
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-FORNY 
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Følgende temaer dekkes:

 • Solenergiressurser
 • Solcellens elektriske egenskaper
 • Nett-tilkoblet solcellesystemdesign
 • Off-grid (frittstående ) solcellesystemdesign
 • Ytelseevaluering
 • Solcelledrevne vannpumpesystemer
 • Solenergi økonomi
 • Planlegging av Photovoltaic energisystemer
 • Miljømessige og sosiale spørsmål
Læringsutbytte:

Etter endt kurs skal studentene kunne:

Kunnskap og ferdigheter

 • Planlegge, designe og vurdere (ytelse) i PV energisystemer
 • Evaluere og forutsi resultatene av konvertering systemer solenergi
 • Utføre designberegninger for PV-systemer
 • Diskutere faktorer som påvirker PV ytelsen
 • Bruke tilgjengelig solstråling og andre meteorologiske data for å vurdere potensialet i PV.
 • Velge hensiktsmessige PV komponenter for et gitt applikasjoner

Generell kompetanse

 • Kommunisere og drøfte problemstillinger knyttet til solenergi ressursvurdering
 • Diskutere problemstillinger knyttet til planlegging og evaluering av PV energi systemer prosjekter
 • Gjennomføre analyse av PV-installasjoner
 • Kommunisere spørsmålene som dekkes i kurset med både spesialister og allmennheten .
 • Vurdere økonomiske levedyktighet av PV energisystemer
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvelser og diskusjoner
Læringsstøtte:
 • Fronter
 • Kursansvarlig kan gi faglig støtte til studenter i kontortiden
Pensum:

Aktuelle lærebøker:

 • Häberlin H (2012). Photovoltaics- system design and practice. John Wiley and Sons, Ltd, 1st Edition
 • Masters GM (2013). Renewable and efficient electric power systems. John Wiley and Sons, Inc. Second Edition. (Note: Chapters 4, 5 and 6 for solar PV)
 • Mertens K (2014). Photovoltaics: Fundamentals, Technology and Practice. John Wiley and Sons, Inc. First Edition.
 • Messenger RA and Ventre J (2010). Photovoltaic systems engineering. CRC Press Taylor and Francis Group. Third Edition.

Annet lesestoff vil bli delt ut på første forelesning

Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i matematikk (MATH 100) og Microsoft Excel, FORN200 eller lignende
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Godkjente øvelser, artikkelgjennomgang m/presentasjon og prosjektarbeid innen design.
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen (teller 100%). Obligatoriske aktiviteter må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer og kodkjenner eksamensoppgaven. Ekstern sensor bedømmer aller besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Ca 52 timer forelesninger, øvelser og studentpresentasjoner
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått