Course code FORN360

FORN360 Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Muyiwa Samuel Adaramola
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig hvis nødvendig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
5 studenter minimum
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallelen og har undervisning / vurdering høsten parallell
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-FORNY 
Emnets innhold:

Følgende temaer dekkes:

 • Solenergiressurser
 • Solcellens elektriske egenskaper
 • Nett-tilkoblet solcellesystemdesign
 • Off-grid (frittstående ) solcellesystemdesign
 • Ytelseevaluering
 • Solcelledrevne vannpumpesystemer
 • Solenergi økonomi
 • Planlegging av Photovoltaic energisystemer
 • Miljømessige og sosiale spørsmål
Læringsutbytte:

Etter endt kurs skal studentene kunne:

Kunnskap og ferdigheter

 • Planlegge, designe og vurdere (ytelse) i PV energisystemer
 • Evaluere og forutsi resultatene av konvertering systemer solenergi
 • Utføre designberegninger for PV-systemer
 • Diskutere faktorer som påvirker PV ytelsen
 • Bruke tilgjengelig solstråling og andre meteorologiske data for å vurdere potensialet i PV.
 • Velge hensiktsmessige PV komponenter for et gitt applikasjoner

Generell kompetanse

 • Kommunisere og drøfte problemstillinger knyttet til solenergi ressursvurdering
 • Diskutere problemstillinger knyttet til planlegging og evaluering av PV energi systemer prosjekter
 • Gjennomføre analyse av PV-installasjoner
 • Kommunisere spørsmålene som dekkes i kurset med både spesialister og allmennheten .
 • Vurdere økonomiske levedyktighet av PV energisystemer
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvelser og diskusjoner
Læringsstøtte:
 • Fronter
 • Kursansvarlig kan gi faglig støtte til studenter i kontortiden
Pensum:

Aktuelle lærebøker:

 • Häberlin H (2012). Photovoltaics- system design and practice. John Wiley and Sons, Ltd, 1st Edition
 • Masters GM (2013). Renewable and efficient electric power systems. John Wiley and Sons, Inc. Second Edition. (Note: Chapters 4, 5 and 6 for solar PV)
 • Mertens K (2014). Photovoltaics: Fundamentals, Technology and Practice. John Wiley and Sons, Inc. First Edition.
 • Messenger RA and Ventre J (2010). Photovoltaic systems engineering. CRC Press Taylor and Francis Group. Third Edition.

Annet lesestoff vil bli delt ut på første forelesning

Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i matematikk (MATH 100) og Microsoft Excel, FORN200 eller lignende
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Godkjente øvelser, artikkelgjennomgang m/presentasjon og prosjektarbeid innen design.
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen (teller 100%). Obligatoriske aktiviteter må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer og kodkjenner eksamensoppgaven. Ekstern sensor bedømmer aller besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Ca 52 timer forelesninger, øvelser og studentpresentasjoner
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått