Course code FORN330

FORN330 Analyser av fornybare energisystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Muyiwa Samuel Adaramola
Medvirkende: Torjus Folsland Bolkesjø, Thomas Martinsen
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning i augustblokka, undervisning og vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2016H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Introduksjon til energi systemanalyse, vitenskapelig skriving, last av kraftverk og økonomisk utsendelse problem, fornybar kraftverk prosess, elektrisitet overføring og distribusjon system, energi lagringssystemer, energi systemanalyse og verktøy, og vann-verdi.
Læringsutbytte:

Kunnskap
Etter fullført kurs skal studenten ha en helhetlig forståelse av energisystemet. Han/hun skal ha et solid vitenskapelig grunnlag for analyse av alternative løsninger med hensyn til konvertering av energiressurser, energidistribusjon og energisystemers effektivitet.


Ferdigheter
Studenten skal kunne forklare tverrfaglige tema og planprosesser som er relevante for utvikling av energisystemer. Han/hun bør være i stand til å beskrive viktige kjennetegn ved teknologier for elektrisitetsnettet, diverse reserveteknologier, samt kriterier for smart grid.
Dessuten skal han/hun også være i stand til å forklare følgende:
- Energisystemets funksjoner og sammenkoplingen mellom de forskjellige elementene (sub-systemer).
- Virkningen av essensielle drivkrefter i energietterspørselen, inkludert energieffektivitet og fleksibilitet.
- Tilnærminger som brukes for å drive vannkraft optimalt i et kraftmarked.
Generell kompetanse
Basert på opparbeidet kunnskap og ferdigheter, skal studenten være i stand til å forklare den tilnærmingen som brukes, og deretter gjennomføre en teknisk -økonomisk analyse av et kraftverk.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, semesteroppgaver, diskusjon, selvstudium
Læringsstøtte:
Fronter. Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning under lærers kontortid
Pensum:
Pensumliste deles ut på første forelesning
Forutsatte forkunnskaper:
BUS230, FORN300, FORN310 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Seminarer, utferder og semesteroppgaver. Semesteroppgave(r), seminarer og etc vil bli evaluert og bedømt som bestått/ikke bestått.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer 30 minutter) teller 100 %. Alle delementer må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Sensor vurderer eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 100 timer forelesninger, inkludert seminarer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått