Course code FORN310

FORN310 Bioenergi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad
Medvirkende: Eirik Ogner Jåstad, Olav Albert Høibø
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2022V
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Temaer som behandles i kurset inkluderer:

 • Ressursgrunnlaget og tilnærminger for vurdering av ressursgrunnlag
 • Konverteringsteknologier for varme, kraft og drivstoff
 • Råstoffmarkeder og produktmarkedet
 • Virkemidler for bioenergibruk og virkning på lønnsomhet
 • Bioenergi og klimaeffekter
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:  

Kunnskap:

 • Studenten har avansert kunnskap om sentrale teknologier for produksjon av bioenergi.
 • Studenten har spesialisert innsikt i effekter på karbonkretsløp og klima ved bruk av bioenergi.
 • Studenten kan analysere samfunnsmessige problemstillinger knyttet til bruk av biomasse til energiformål. 

Ferdigheter:

 • Studenten kan anvende metoder og modeller for å gjennomføre økonomiske analyser knyttet til bioenergi
 • Studenten kan gjennomføre en selvstendig analyse, inkludert å analysere klimaeffekter av bioenergibruk
 • Studenten kan vurdere ulike biomassetypers egnethet til energiformål
 • Studenten kan gjøre kritiske vurderinger av klimaeffektene ved bruk av ulike bioenergiformer

Generell kompetanse:

 • Studenten kan formidle og drøfte problemstillinger knyttet til økonomiske, teknologiske og klima- og miljømessige sider ved bioenergi
 • Studenten skal kunne kommunisere om faglige problemstillinger som er behandlet i emnet, både med spesialister og til allmenheten
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektoppgave og selvstudium
Læringsstøtte:
Canvas. Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid
Pensum:
Pensumoversikt vil være tilgjengelig på Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
FORN200 eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
FYS100 eller tilsvarende og KJM100 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Beståtte øvingsoppgaver og prosjektoppgave, samt ev. utferd.
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen.
Sensor:
Sensor er delaktig i utarbeidelse av eksmensoppgaven og vurderer alle eksamensbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
50 timer forelesninger og øvingstimer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer