Course code FORN310

FORN310 Bioenergi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad
Medvirkende: Eirik Ogner Jåstad, Olav Albert Høibø
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Emnets innhold:

Temaer som behandles i kurset inkluderer:

 • Ressursgrunnlaget og tilnærminger for vurdering av ressursgrunnlag
 • Konverteringsteknologier for varme, kraft og drivstoff
 • Råstoffmarkeder og produktmarkedet
 • Virkemidler for bioenergibruk og virkning på lønnsomhet
 • Bioenergi og klimaeffekter
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:  

Kunnskap:

 • Studenten har avansert kunnskap om sentrale teknologier for produksjon av bioenergi.
 • Studenten har spesialisert innsikt i effekter på karbonkretsløp og klima ved bruk av bioenergi.
 • Studenten kan analysere samfunnsmessige problemstillinger knyttet til bruk av biomasse til energiformål. 

Ferdigheter:

 • Studenten kan anvende metoder og modeller for å gjennomføre økonomiske analyser knyttet til bioenergi
 • Studenten kan gjennomføre en selvstendig analyse, inkludert å analysere klimaeffekter av bioenergibruk
 • Studenten kan vurdere ulike biomassetypers egnethet til energiformål
 • Studenten kan gjøre kritiske vurderinger av klimaeffektene ved bruk av ulike bioenergiformer

Generell kompetanse:

 • Studenten kan formidle og drøfte problemstillinger knyttet til økonomiske, teknologiske og klima- og miljømessige sider ved bioenergi
 • Studenten skal kunne kommunisere om faglige problemstillinger som er behandlet i emnet, både med spesialister og til allmenheten
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektoppgave og selvstudium
Læringsstøtte:
Canvas. Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid
Pensum:
Pensumoversikt vil være tilgjengelig på Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
FORN200 eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
FYS100 eller tilsvarende og KJM100 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Beståtte øvingsoppgaver og prosjektoppgave, samt ev. utferd.
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen.
Sensor:
Sensor er delaktig i utarbeidelse av eksmensoppgaven og vurderer alle eksamensbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
50 timer forelesninger og øvingstimer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått