Course code FORN300

FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Bjørn Edvard Sønju-Moltzau
Medvirkende: Arne Reidar Gravdahl
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-FORNY
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Det vil legges vekt på praktiske prosesser knyttet til etablering, utvidelser og drift av vindkraft og vannkraft. Teknologiske løsninger for vindkraft på land, vindkraft på grunt vann, flytende vindturbiner og små- og storskala vannkraft vil bli presentert. Analyser av ressursgrunnlaget er svært viktig, og studentene vil få innsikt i ulike metoder for dette (fra teoretisk modellering til lokale løsninger). Grundige og konsistente lønnsomhetsvurderinger er viktige for å realisere prosjekter, og vil være et sentralt tema. Konsesjonsprosesser, verneplaner og konsekvensanalyser vil bli gjennomgått (case-presentasjoner), både i forhold til aktørbildet, formelle krav og tidsløp, samt kostnadsutvikling, teknologisk utvikling (størrelse, materialvalg, virkningsgrad, ytelse) og miljømessige løsninger.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studenten skal få inngående forståelse av teknologiske, miljømessige, juridiske og ressursmessige konsekvenser knyttet til vindkraft og vannkraftanlegg,  samt utfordringer med å vurdere ulike tekniske løsninger. I tillegg vil studenten få et innblikk i utvidelse og opprusting av eksisterende vannkraftanlegg.

Ferdigheter: Studenten skal kunne arbeide med tverrfaglige problemstillinger og planleggingsprosesser. Dette innebærer evne til å analysere, syntetisere og presentere kunnskap fra fagområder som teknologi, miljø, økonomi og jus.

Generell kompetanse: Studenten skal få trening i skriftlig og muntlig kommunikasjon av tverrfaglige problemstillinger og forskningsresultater.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen er basert på forelesninger (hver uke), seminarer, semesteroppgave, utferder, diskusjon og selvstudium. Semesteroppgaveskrivingen kan gjøres enten for hver enkelt eller som  gruppearbeid mellom 2 studenter (maks 3).
Læringsstøtte:
Fronter. Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning under lærers kontortid.
Pensum:
Pensumplan utdeles på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
FORN200
Obligatorisk aktivitet:
Utferder og seminarer
Vurderingsordning:
Semesteroppgave (teller 30 %), og 3 timers skriftlig eksamen (teller 70 %). Alle evalueringene må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser, men sensurerer bare et utvalg av semesteroppgavene.
Merknader:
Studenter fra andre studieprogram enn masterstudiet i Fornybar energi kan få plass på emnet hvis det er ledige plasser. For å kunne få plass, må man ha søkt om undervisning til emnet i studweb. Tildeling av plass skjer etter førstemann til mølla prinsippet. Første tildeling av plasser skjer 8. august. 
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 70 timer forelesninger, samt utferd og seminarer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått