Course code FORN240

FORN240 Energidistribusjon- og -lagringssystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Muyiwa Samuel Adaramola
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokk. Emnet har undervisning og vurdering i augustblokk
Første gang: Studieår 2016-2017
Siste gang: 2021H
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
I dette emnet vil det bli lagt vekt på problemstillinger knyttet til elnett systemer. Rutenettet og rammen for investeringsbeslutningen vil bli undersøkt. Videre vil problemer knyttet til miljøspørsmål av nettplanlegging og bygging bli diskutert. Fordelene og manglene i utvalgte energilagringssystemer vil bli diskutert.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter fullført kurs skal studenten kunne

 • Beskriv belastningsprofil for energibrukere (elektrisitet) og generatorer.
 • Forklar belastningsprofilens innvirkning på planlegging og distribusjon av energiressurser.
 • Forklar viktigheten av belastningsfaktor for å ta investeringsbeslutninger om etablering av kraftverk, og sette kostnadene for energi
 • Forklar økonomisk forsendelsesproblem og merit-ordning-tilnærming
 • Forklar motivasjon for bruk av høyspenning for strømoverføring
 • Beregn tverrsnittsareal for leder og overføringsspenning for luftledninger
 • Analyser et enkelt 3-noders kraftsystem
 • Forklar strømoverførings- og distribusjonsplanleggingsfaser
 • Diskuter forskjellige typer energilagringssystemer

Ferdigheter

Etter endt kurs vil studenten kunne:

 • Å plotte belastningsprofil for energibrukere og generatorer, og utforme kraftverk for å oppfylle belastningskravet.
 • Å evaluere prosjekter for overføring og distribusjon av elektrisitet
 • Å implementere energilagringsanlegg for forskjellige brukere og applikasjoner.

Generell kompetanse

Studenten skal kunne kommunisere og diskutere spørsmål knyttet til planlegging av strømdistribusjon. Videre vil studenten vite hvordan man kan velge passende lagringssystemer for spesifikk anvendelse fra økonomiske og tekniske synspunkter.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, og seminarer.
Læringsstøtte:

Bruk av Canvas.

Kursansvarlig kan gi faglig støtte til studenter i kontortiden 

Pensum:
Pensumliste deles ut på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i matematikk (MATH100), FORN200 eller lignende.
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser, artikkel gjennomgang og presentasjon. 
Vurderingsordning:
Augustblokk vurdering. 1 skriftlig prøve (3 timer) teller 100%. 
Sensor:
Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 125 timer med forelesninger og øvinger, seminarer og selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kombinert 50 timer av forelesninger, øvelser, og studentenes presentasjon 
Eksamensdetaljer: :