Course code FORN240

FORN240 Energidistribusjon- og -lagringssystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Muyiwa Samuel Adaramola
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokk. Emnet har undervisning i august og undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
I dette emnet vil det bli lagt vekt på problemstillinger knyttet til elnettet og energilagringssystemer. Fordelene og ulempene ved utvalgte energilagringssystemer og deres dimensjoneringsmetoder vil bli diskutert.  Videre vil planleggingsverktøy, drift og vedlikehold nettet bli presentert. 
Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter fullført kurs skal studenten ha helhetlig forståelse av elektriske fordelings- og lagringssystemer

Ferdigheter

  • Forstå grunnleggende begreper og konsepter for energidistribusjon og -planlegging
  • Forstå kraftnettøkonomi
  • Kunne utføre beregninger for dimensjonering av utvalgte energilagringssystemer 
  • Kunne diskutere faktorer som påvirker valg av lagringssystemer 

Generell kompetanse

Studenten skal være i stand til å kommunisere og diskutere problemstillinger knyttet til planlegging av elektriske kraftdistribusjon. Videre vil studenten vite hvordan man velger riktig lagringssystemer for spesifikk applikasjon fra økonomiske og tekniske synspunkt.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, og seminarer.
Læringsstøtte:

Bruk av Canvas.

Kursansvarlig kan gi faglig støtte til studenter i kontortiden 

Pensum:
Pensumliste deles ut på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i matematikk (MATH100), FORN200 eller lignende 
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser, artikkel gjennomgang og presentasjon  
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering. 1 skriftlig prøve teller (3 timers)  100%. Obligatoriske aktivteter må være fullført og bestått.
Sensor:
Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser.
Merknader:
Emnet er tilrettelagt for å kunne tas samtidig med FORN330.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 150 timer med forelesninger og øvinger, seminarer og selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kombinert 40 timer av forelesninger, øvelser, og studentenes presentasjon 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått