Detaljer om emnet FORN240

FORN240 Energidistribusjon- og -lagringssystemer

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Muyiwa Samuel Adaramola
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokk. Emnet har undervisning og vurdering i augustblokk
Første gang: Studieår 2016-2017
Emnets innhold:
I dette emnet vil det bli lagt vekt på problemstillinger knyttet til elnett systemer. Rutenettet og rammen for investeringsbeslutningen vil bli undersøkt. Videre vil problemer knyttet til miljøspørsmål av nettplanlegging og bygging bli diskutert. Fordelene og manglene i utvalgte energilagringssystemer vil bli diskutert.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter fullført kurs skal studenten ha helhetlig forståelse av elektriske fordelings- og lagringssystemer

Ferdigheter

  • Forstå grunnleggende begreper og konsepter for energidistribusjon og -planlegging
  • Forstå kraftnettøkonomi
  • Kunne diskutere faktorer som påvirker valg av lagringssystemer 

Generell kompetanse

Studenten skal være i stand til å kommunisere og diskutere problemstillinger knyttet til planlegging av elektriske kraftdistribusjon. Videre vil studenten vite hvordan man velger riktig lagringssystemer for spesifikk applikasjon fra økonomiske og tekniske synspunkt.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, og seminarer.
Læringsstøtte:

Bruk av Canvas.

Kursansvarlig kan gi faglig støtte til studenter i kontortiden 

Pensum:
Pensumliste deles ut på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i matematikk (MATH100), FORN200 eller lignende.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser, artikkel gjennomgang og presentasjon. 
Vurderingsordning:
Augustblokk vurdering. 1 skriftlig prøve (3 timer) teller 100%. Obligatoriske aktivteter må være fullført og bestått.
Sensor:
Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 150 timer med forelesninger og øvinger, seminarer og selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kombinert 50 timer av forelesninger, øvelser, og studentenes presentasjon 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått