Course code FORN230

FORN230 Energipolitikk og energimarkeder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Torjus Folsland Bolkesjø
Medvirkende: Jon Gustav Kirkerud, Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet viser hvordan sammenhengen mellom energiressurser, teknologi, marked og politikk påvirker energiproduksjon, priser og lønnsomhet . Emnet tar opp temaer som tilbud og etterspørsel i energimarkedet, prisdannelse, omsetningssystemer, politiske virkemidler og usikkerhet, samt nasjonal og internasjonal energipolitikk.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om energimarkeder og energipolitikk som påvirker lønnsomheten for fornybar energi, med vekt på kraftmarkedet

Ferdigheter:

Studentene skal kunne anvende teori og kunnskaper om energimarkedene til å forklare prisdannelsen i markedet og hvordan sentrale energipolitikse virkemidler anvendes og påvirker markedene. 

Generell kompetanse:

Studentene skal etter endt emne være fortrolig med kraftmarkedets virkemåte, og energipolitikkens påvirkning på energimarkedet.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvingsoppgaver og selvstudium
Læringsstøtte:
Bruk av Canvas
Pensum:
Pensumplan deles ut på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN110, FORN200
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

3 timers skriftlig eksamen (teller 100 %)

Sensor:
Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Totalt ca. 35 timer forelesninger - 2 timer pr uke, samt seminarer, øvinger og gjesteforelesninger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått