Course code FORN230

FORN230 Energimarkeder og energipolitikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Torjus Folsland Bolkesjø
Medvirkende: Jon Gustav Kirkerud, Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Emnet omhandler hvordan energiressurser, teknologi og politikk påvirker energimarkedet og energipriser på kort og lang sikt. Emnet tar opp temaer som tilbud og etterspørsel i energimarkedet, prisdannelse i kraftmarkedet, elektrisitetspriser på kort og lang sikt, priseffekter ved import og eksport av elektrisitet, samt hvordan energipolitiske virkemidler påvirker energimarkedene.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene skal kunne:

  • Forklare hvordan krafttilbud og -etterspørsel danner priser i kraftmarkedet
  • Forklare hvordan energipolitiske virkemidler er utformet og påvirker kraftmarkedet
  • Analysere hvordan ulike markedsdrivere i elektrisitetsmarkedet påvirker kraftprisene på kort og lang sikt

Ferdigheter:

Gjennom deltagelse i forelesninger og øvinger skal studentene kunne:

  • Anvende teori for prisdannelse og kunnskaper om energimarkedene til å forklare prisdannelsen i kraftmarkedet og hvordan sentrale energipolitiske virkemidler anvendes og påvirker markedene.
  • Tolke og kritisk vurdere energimarkedsanalyser

Generell kompetanse:

Studentene skal etter endt emne være fortrolig med markeders virkemåte og samspill mellom markeder og politiske virkemidler.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvingsoppgaver og selvstudium
Læringsstøtte:
Bruk av Canvas
Pensum:
Pensumplan deles ut på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
FORN200
Anbefalte forkunnskaper:
ECN101 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Fire øvingsoppgaver må innleveres og vurderes til bestått før eksamen.
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen (teller 100 %)
Sensor:
Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Totalt ca. 35 timer forelesninger, samt seminarer, øvinger og gjesteforelesninger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått