Detaljer om emnet FORN210

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2019 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
SPE-PHD-ILP Spesialpensum: 0
TEST-TP-OPPM Test timeplan oppmøte 0
VET323 Påsitterpraksis NO 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
SPE-PHD-IPV Spesialpensum: 0
SPE-PHD-INA Spesialpensum: 0
SPE-PHD-IMV Spesialpensum: 0
SPE-PHD-IMT Spesialpensum: 0
SPE-PHD-IMT Spesialpensum: 0
SPE-PHD-IHA Spesialpensum: 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
SPE-M-BIOTEK Spesialpensum 0
SPE-B-HV Spesialpensum 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 NO 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
AVHANDLING Avhandlingens tittel: 0
SPE-PHD-REAL Spesialpensum: 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
SPE-PHD-REAL Spesialpensum: 0
SPE-PHD-MINA Spesialpensum: 0
ECN001 Forkurs i matematikk NO 0
SPE-PHD-MINA Spesialpensum: 0
SPE-PHD-LS Spesialpensum: 0
SPE-PHD-NOR Spesialpensum: 0
FRIE-VETFOR2 Forelesning 0
VU-VET001 Bare når det trengs! Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr NO 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR5 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR6 Populærvitenskapelig artikkel 0
FYS007 Forkurs i fysikk NO 0
SPE-PHD-REAL Spesialpensum: 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
VET339 Differensieringskurs i Forsøksdyrlære NO 1
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
VET335 Forsøksdyrlære NO 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
VET342 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift 1.5
VET322 Smittevern NO 1.5
TBA210 Husbyggingsteknikk II NO 10
HFE400 Lipidmetabolisme EN, NO 10
HFE310 Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon EN 10