Course code FMI330

FMI330 Effekter og biomarkørmetoder i toksikologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Knut Erik Tollefsen
Medvirkende: Dag Anders Brede, Hans-Christian Teien, Jorunn Elisabeth Olsen, Knut Asbjørn Solhaug
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig  
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning og vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: M-MINA, M-RAD
Emnets innhold:
Å utdanne, trene og utvikle grunnleggende kunnskap om biologiske effekter og biomarkører, og deres anvendelser i (øko)toksikologi for potensiell bruk i forskning og forvaltning. Forelesninger: Fokus på det teoretiske grunnlaget for vurdering av eksponering, effekter og risiko for naturlig og menneskeskapte stressfaktorer. Introduksjon til eksperimentelle forsøks design, planlegging av forsøk, gjennomføring av toksisitetsstudier, statistiske metoder og prinsipper for vitenskapelig formidling. Demonstrasjon/praktisk arbeid: praktiske laboratorieøvelser i form av toksisitetstesting som benytter ulike metoder basert på responser på molekylært, cellulært og organisme-nivå. Tolkning, diskusjon og rapportering av vitenskapelige data i muntlige og skriftlige format.  
Læringsutbytte:
Det forventes at studentene skal få en oversikt over (øko)toksikologiske testprinsipper og kunne gjennomføre eksperimentelle studier ved hjelp av enkle forsøksdesign. Kurset gir en innføring i toksikologi inkludert toksisitetsprinsipper og praktisk toksisitetstesting som forsøksdesign, gjennomføring av forsøk, statistisk testing og datatolking. Studentene vil bli introdusert til prinsipper for vitenskapelig rapportering (muntlig og skriftlig) og vil få praktisk trening i de ulike trinnene nevnt ovenfor.
Læringsaktiviteter:
Læringsaktiviteter i emnet omhandler vurdering av eksponering, effekter og risiko for stressfaktorer av naturlig og menneskeskapt opprinnelse. En kombinasjon av forelesninger for å gi det teoretiske grunnlaget for å forstå prinsippene for (øko)toksikologi og praktiske demonstrasjoner/øvelser for å utvikle kompetanse til å sete opp (designe) forsøk, gjennomføre, tolke og formidle vitenskapelige data er forventet. Produksjon av en vitenskapelig rapport i tidsskriftet format, samt presentere og diskutere funnene i form av en vitenskapelig presentasjon er konkrete leveranser. Alle aktiviteter vil bli gjennomført i august blokka.
Læringsstøtte:
Veiledning under laboratorieøvelser. Veiledning i forbindelse med laboratorierapport journal. Canvas. 
Pensum:
Utdelinger fra forelesninger publisert på Canvas. Støttelitteratur: Utvalgte peer-review artikler, bokkapitler og rapporter med relevans delt på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100, BIO100, STAT100,FMI309/FMI310, eller lignende.
Anbefalte forkunnskaper:
MINA200, FMI309/FMI310, eller lignende.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på første time og deltagelse i laboratoriekurs er obligatorisk. Alle obligatoriske aktiviteter vil være spesifisert i begynnelsen av semesteret.
Vurderingsordning:

Mappevurdering:

  • Presentasjon og vitenskapelig rapport må være bestått for å bestå emnet.

Karakterregel: Bestått/Ikke bestått.

Sensor:
Ekstern sensor vil evaluere den muntlige presentasjonen og vitenskapelig rapport.
Merknader:
Emnet er obligatorisk for M-MINA studieretning Miljøgifter og økotoksikologi og M-RAD.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Forelesninger: 28 timer. (Øko)toksikologi, effektstudier, toksiske effekter, forsøksdesign, gjennomføring av studier, statistisk testing, tolking, rapportering av vitenskapelige data i muntlige og skriftlige format. Laboratorieøvelse: 36 timer. Eksperimentell trening, giftighetsvurdering, statistisk testing, og vitenskapelig rapportering (skriftlig og muntlig).

Vitenskapelig rapportering (skriftlig og muntlig): Vitenskapelig rapport leveres til vurdering og vitenskapelig presentasjon gjennomføres som del av kurset.

Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått / Ikke bestått