Course code FMI320

FMI320 Miljøanalyser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: John Morken
Medvirkende: Ole Jørgen Hanssen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 20 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Siste gang: 2015V
Fortrinnsrett: M-VM.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet vil ha fokus på metodikk for gjennomføring av livsløpsvurdering av mat-, emballasje og emballering, samt andre relevante produkter, der studentene skal lære seg å praktisere alle hovedelementer i metodikken slik denne er beskrevet i lærebok og ISO-standarder. Fokus vil videre være på hvordan metodikken kan anvendes til å identifisere hvordan miljø- og ressursinformasjon kan brukes til strategisk utvikling i bedrifter, til produktforbedring og til markedsføring. Fokus på emballasjens betydning i et helhetlig miljø- og ressursperspektiv på produkter og deres distribusjon og bruk vil være en annet sentralt element.
Læringsutbytte:
Kunnskapsmål Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper og forståelse om: Miljø- og ressursutfordringer knyttet til hele verdikjeden for matprodukter, emballering og andre relevante produkter og tjenester, med fokus på hva som er viktige problemstillinger i det norske samfunnet og for norske bedrifter Ferdighetsmål Studentene skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter i å beregne miljø- og ressursbelastninger knyttet til prosesser og produkter. Studentene skal få en grunnleggende innføring i metodikken for livsløpsvurdering og miljødeklarering av produkter og tjenester. Studentene skal også lære om sammenheng mellom materialvalg, valg av energibærere, produksjonsprosesser, transportsystemer og ulike løsninger for avfallsbehandling, og omfang av og type miljø- og ressursbelastning. Studentene skal også utvikle ferdigheter i hvordan miljø- og ressursforbedring kan oppnås gjennom bevisste valg av løsninger i produktutvikling- og prosessutviklingsprosesser. Holdningsmål Studentene skal tilegne seg holdninger som medfører forståelse og ansvar for samspillet mellom teknologi, produksjon og miljø,, samtidig som de skal få øynene opp for koblingen mellom miljø- og ressurseffekeffektivitet og mat, emballering, logistkkk og avfallsbehandling, og mot ingeniørfaglig utviklingsarbeid, innovasjon og entreprenørskap.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvelser
Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom lærernes faglig veiledning i kontortiden.
Pensum:

Henrikke Baumann og Anne-Marie Tillman: The hitch hiker's guide to LCA : an orientation in life cycle assessment methodology and application.

5 vitenskapelige artikler som oppgis ved kursets begynnelse

Støttelitteratur:

ILCD Handbook of LCA

Forutsatte forkunnskaper:
TBA210 eller TIP200 eller THT271.
Anbefalte forkunnskaper:
Basiskompetanse innenfor miljø- og ressursfag.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk innleveringsoppgave.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Det er ikke mulig å få studiepoeng for både MVI351 og FMI320, siden FMI320 er inkorporert i MVI351.
Undervisningstid:
2-4 timer forelesning/ øving per uke. Forelesningene vil være samkjørt med kurset MVI 351.
Eksamensdetaljer: :