Course code FMI313

FMI313 Mennesket og miljø

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Katinka Horgen Evensen, Camilla Martha Ihlebæk
Medvirkende: Grete Grindal Patil
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Emnet gis ikke ved færre enn 5 studenter.
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
 
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-FOL / M-FOL-DEL
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet gir en innføring i strukurelle og individuelle faktorer som påvirker menneskets helse, som f.eks lovverk og organisering av helsejenester og folkehelsearbeid, arbeidmiljø, psykologiske og sosiale faktorer, og transport/samferdsel/støy. 


Læringsutbytte:
Studenten skal kunne forstå den komplekse sammenhengen mellom mennesker og miljø, og hvordan dette påvirker helsen. Studenten skal kunne bruke relevante verktøy for kartlegging og måling av psykologiske og sosial faktorer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, utferder, oppgaver, semesteroppgaver, e-læring og selvstudium.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelige på samlinger og via Fronter i mellomperioder.
Pensum:
Litteraturliste vil foreligge ved oppstart av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
FHV200/FHV330, FHV210, FHV220/FHV320.
Anbefalte forkunnskaper:
Ingen
Obligatorisk aktivitet:
En obligatorisk aktivitet. Aktiviteten blir spesifisert i timeplanen.
Vurderingsordning:
Eksamen består av en semesteroppgave og en muntlig eksamen. Semesteroppgaven må være vurdert til en bokstavkarakter mellom A og E for at studenten kan gå opp til muntlig eksamen. Muntlig eksamen teller 1/2  og semesteroppgaven 1/2 av karakter. Begge deler må være bestått. Om snittkarakteren faller mellom to hele karakterer teller muntlig karakter tyngst.   
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner evalueringsopplegget og deltar i muntlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer. Samlinger: 20 t * 5 uker = 100 timer. For- og etterarbeid til samlinger, arbeid på nett, selvstudium og eksamen: 100 timer. Semesteroppgaver: 100 timer.
Opptakskrav:
GSK.
Undervisningstid:
Emnet er samlingsbasert. Ca. 4-5 samlinger av 2-3 dager (forelesninger og seminarer).
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått