Course code FMI313

FMI313 Mennesket og miljø

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Camilla Martha Ihlebæk
Medvirkende: Grete Grindal Patil
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig. Undervisning og eksamen i høstparallell.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Emnet gis ikke ved færre enn 5 studenter.
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
 
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-FOL.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet gir en innføring i strukurelle og individuelle faktorer som påvirer menneskets helse, som f.eks lovverk og organisering av helsejenester og folkehelsearbeid, arbeidmiljø, psykologiske og sosiale faktorer, og transport/samferdsel/støy. 


Læringsutbytte:

Studenten skal kunne forstå den komplekse sammenhengen mellom mennesker og miljø, og hvordan dette påvirker helsen. Studenten skal kunne bruke relevante verktøy for kartlegging og måling av psykologiske og sosial faktorer.


Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, utferder, oppgaver, semesteroppgaver, e-læring og selvstudium.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelige på samlinger og via Fronter i mellomperioder.
Pensum:
Litteraturliste vil foreligge ved oppstart av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
FHV200/FHV330, FHV210, FHV220/FHV320.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Eksamen består av muntlig eksamen og en semesteroppgave. Muntlig eksamen teller 1/2 og semesteroppgaver 1/2 av karakter. Alle deler må være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner evalueringsopplegget og deltar i muntlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer. Samlinger: 20 t * 5 uker = 100 timer. For- og etterarbeid til samlinger, arbeid på nett, selvstudium og eksamen: 100 timer. Semesteroppgaver: 100 timer.
Opptakskrav:
GSK.
Undervisningstid:
Emnet er samlingsbasert. Ca. 4-5 samlinger av 2-3 dager (forelesninger og seminarer).
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått