Course code FHV350D

FHV350D Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Katinka Horgen Evensen
Medvirkende: Grete Grindal Patil, Camilla Martha Ihlebæk
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig. FHV352 er et tilbud til deltidsstudenter og andre som ikke kan følge FHV351. Emnet tilbys årlig, med to samlinger. Første samling vår og innlevering av prosjektplan og andre samling påfølgende vår.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:

Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.


Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2016V
Fortrinnsrett: M-FOL-DEL
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Forskningsetikk, håndtering av sensitiv informasjon, kunnskapshåndtering (litteratur) og utforming av forskningsplan.


Læringsutbytte:

Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om utforming av prosjektbeskrivelse for gjennomføring av et forskningsprosjekt.


Læringsaktiviteter:

Seminarer, eget arbeid med utvikling av prosjektplan i samarbeid med veileder(e).


Læringsstøtte:
Dialog via seminarer og gruppearbeid. Veiledning av prosjektplan for masteroppgaven.
Pensum:
Individuelt tilpasset de ulike studentenes oppgave.
Forutsatte forkunnskaper:
FHV200/FHV330, FHV210 og FHV220/FHV320.
Obligatorisk aktivitet:

Deltakelse i 2 seminarer.


Vurderingsordning:

Prosjektplan og muntlig presentasjon av denne teller 100 %. Vurderes som bestått/ikke bestått.


Sensor:
Sensor deltar i vurdering av semesteroppgave/prosjekt plan.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer totalt. 30 timer på seminarer og 120 timer på selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
FHV350
Undervisningstid:

2 samlinger hver på 2 til 3 dager.


Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått