FHV340 Pasientsikkerhet og smittevern

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Ida Rashida Khan Bukholm

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Minst 8 studenter for at emnet skal gjennomføres. Maksimalt 35 studenter.

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:Totalt 250 timer. Samlinger: 30 t x 2 uker = 60 timer. For og etterarbeid til samlinger, arbeid på nett og selvstudium: 90 timer. semesteroppgaven 100 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet undervises i høstparallellen og har eksamen i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir en innføring i pasientsikkerhet og smittevern, inkludert utvikling av pasientsikkerhet, natur og omfang av skader på pasienter og brukere av helsetjenesten. Det legges vekt på hvordan man kan forbedre prosesser og systemer i helsetjenesten og unngå at ting går galt. Det benyttes teorier om hvordan design av tjenester kan forebygge skader og helsetjenesteassosierte infeksjoner og viktigheten av den menneskelige faktors betydning for sikkerhet i tjenestene. I tillegg til innføring i teori og kunnskap om pasietsikkerhetsarbeid, gir emnet en innføring i smittevern i helseinstitusjoner, og vil vektlegge hvordan dette kan ses i sammenheng med en generell pasientsikkerhetstenkning. Infeksjonsepidemiologi, hvordan man registrere pasientskader og helsetjenesteassosierte infeksjoner vil bli gjennomgått.

Dette lærer du

Etter avlagt eksamen i emnet skal studenten ha kompetanse i mekanismer som påvirker pasientskader, inkludert helsetjenesteassosierte infeksjoner og dermed pasientsikkerhet. De skal ha kunnskap om og skal kunne analysere hvordan forskjellige meldesystemer fanger opp skader og hvordan disse kan brukes i pasientsikkerhetsarbeidet. Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha nødvendige ferdigheter og kompetanse i å vurdere tiltak for å forebygge skader som følge av helsetjenesten, herunder forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner. De skal kunne anvende sin kunnskap om ulike strategier for implementering av tiltak som forebygger skader, og skal kunne formidle dette til andre aktører.
 • Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, gruppepresentasjoner av artikler og temadiskusjon.
 • Lærere er tilgjengelige på samlinger og via Canvas i mellomperioden.
 • Pensum vil bli gjort kjent ved oppstart av emnet.
 • Kunnskap om generell epidemiologi (som f.eks. FHV320), statistiske metoder og generell mikrobiologi.
 • Eksamen består av skriftlig skoleeksamen. Bestått/ ikke bestått
 • Sensor skal godkjenne evalueringsopplegget, dvs oppgavetekst for eksamensoppgavene. Sensor skal videre delta i sensur av eksamensoppgavene.
 • Alle gruppene må delta i muntlig presentasjon og diskusjon av kasus.

  Det kreves minst 75 % oppmøte på undervisningen for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

  Obligatorisk semesteroppgave. Denne må godkjennes for at studentene skal kunne gå opp til eksamen. Innleveringsfrist vil være ca 4 uker før eksamen.

 • Emnet gis i samarbeid med KBM. 4-6 samlinger fordelt på høstparallellen. Undervisning kan foregå i Folkehelseinstituttets lokaler i Oslo.
 • Emnet er samlingsbasert. Ca. 2 uker heltid med felles samlinger (forelesninger og seminarer).
 • M-FOL / M-FOL-DEL
 • Bokstavkarakterer
 • GSK