Course code FEP201

FEP201 Skader og sykdommer på skogstrær

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Isabella Børja, Isabella Børja
Medvirkende: Paal Krokene, Paal Krokene
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2006-2007
Siste gang: 2022V
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
I emnet tar vi for oss skader på sentrale skogstrær i Norge. Vi beskriver de viktigste skadegjørerne blant insektene og soppene med vekt på deres livssyklus, hvilke deler av treet de skader og hvilke forhold som fremmer skader. Dessuten beskriver vi tiltak for å forebygge og begrense skader. Vi tar også for oss abiotiske skader med fysisk eller kjemisk årsak, inkludert klimaskader.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullførte kvalifikasjoner skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om de viktigste skadene på skogstrær i Norge. 

Ferdigheter

Studenten skal kunne gjenkjenne og tolke typiske skade­symptomer og identifisere skadeårsaken. Studenten skal også kunne gi enkle råd om skadeforebygging og aktuelle mottiltak.

Generell kompetanse

Studenten skal kunne anvende kunnskap om skogskade­gjørere i tverrfaglige vurderinger av forvaltning av skog.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen skjer intensivt i tre uker i juni-blokka, opp til 8 timer hver dag. Det er forelesninger, øvelser ute og på laboratoriet, ekskursjoner i nærområdet og i tillegg en dagsutferd.
Læringsstøtte:
Emnet har emnesider i Canvas, hvor også delaktivitetene blir bekjentgjort. Lærere er tilgjengelig for spørsmål i kontortiden og via e-post.
Pensum:
Pensumliste vil bli delt på Canvas ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser og ekskursjoner.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 70%, test av symptomer og årsaker i løpet av kurset teller 30%. Begge deleksamener må være bestått for å få bestått i emnet.
Sensor:
Ekstern sensor brukes på den skriftlige slutteksamenen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timers arbeidsinnsats, inkludert forelesninger.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Opp til 8 timer per dag med forelesninger, øvelser og ekskursjoner.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer