Course code FEP201

FEP201 Sykdommer og skadedyr på trær

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Halvor Solheim
Medvirkende: Paal Krokene
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet har to hovedtemaer, entomologi og patologi. I entomologidelen gis en beskrivelse av de viktigste skadeinsektene på sentrale treslag, deres biologi og økologiske faktorer som bestemmer deres bestandsnivå. Videre omtales ulike tiltak for å forebygge og begrense skadene. I patologidelen gis det en generell oversikt over de vanligste skader og sykdommer på levende trær, samt skader med fysisk eller kjemisk årsak, inkludert klimaskader. Hovedvekten legges på soppsykdommer som forårsaker råte, kreft og bladskader.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullførte kvalifikasjoner skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om skader på trær, med hovedvekt på våre viktigste skogstrær.

Ferdigheter

Studenten skal kunne kjenne igjen de viktigste skadegjørerne og skadene de etterlater seg, vite hvordan de opptrer og ha innsikt i eventuelle mottiltak.

Generell kompetanse

Studenten skal etter endt emne ha en forståelse av skadegjørernes betydning for enkelttrær og skogøkosystemet. Studenten skal også kunne diagnostisere viktige skadetyper og gi råd om forebygging og mottiltak.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen skjer intensivt i tre uker i juni-blokka, opp til 8 timer hver dag. Det er forelesninger, øvelser ute og på laboratoriet, ekskursjoner i nærområdet og i tillegg en dagsutferd.
Læringsstøtte:
Emnet har websider i Canvas, hvor også delaktivitetene blir bekjentgjort. Lærere er tilgjengelig for spørsmål i kontortiden og via e-post.
Pensum:
Pensumliste vil bli delt ut ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser og ekskursjoner.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 70%, test av symptomer og årsaker i løpet av kurset teller 30%. Alle deleksamener må være bestått for å få bestått i emnet.
Sensor:
Ekstern sensor brukes på den skriftlige slutteksamenen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timers arbeidsinnsats, inkludert forelesninger.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Opp til 8 timer per dag med forelesninger, øvelser og ekskursjoner.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått