Course code FEP201

FEP201 Skader og sykdommer på skogstrær

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Isabella Børja, Isabella Børja
Medvirkende: Paal Krokene, Paal Krokene
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
I emnet tar vi for oss skader på sentrale skogstrær i Norge. Vi beskriver de viktigste skadegjørerne blant insektene og soppene med vekt på deres livssyklus, hvilke deler av treet de skader og hvilke forhold som fremmer skader. Dessuten beskriver vi tiltak for å forebygge og begrense skader. Vi tar også for oss abiotiske skader med fysisk eller kjemisk årsak, inkludert klimaskader.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullførte kvalifikasjoner skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om de viktigste skadene på skogstrær i Norge. 

Ferdigheter

Studenten skal kunne gjenkjenne og tolke typiske skade­symptomer og identifisere skadeårsaken. Studenten skal også kunne gi enkle råd om skadeforebygging og aktuelle mottiltak.

Generell kompetanse

Studenten skal kunne anvende kunnskap om skogskade­gjørere i tverrfaglige vurderinger av forvaltning av skog.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen skjer intensivt i tre uker i juni-blokka, opp til 8 timer hver dag. Det er forelesninger, øvelser ute og på laboratoriet, ekskursjoner i nærområdet og i tillegg en dagsutferd.
Læringsstøtte:
Emnet har emnesider i Canvas, hvor også delaktivitetene blir bekjentgjort. Lærere er tilgjengelig for spørsmål i kontortiden og via e-post.
Pensum:
Pensumliste vil bli delt på Canvas ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser og ekskursjoner.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 70%, test av symptomer og årsaker i løpet av kurset teller 30%. Begge deleksamener må være bestått for å få bestått i emnet.
Sensor:
Ekstern sensor brukes på den skriftlige slutteksamenen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timers arbeidsinnsats, inkludert forelesninger.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Opp til 8 timer per dag med forelesninger, øvelser og ekskursjoner.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått