Course code EIE307

EIE307 Kvantitative metoder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Dag Einar Sommervoll
Medvirkende: Petter Andreas Næss
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet går i januarblokka
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2017V
Fortrinnsrett: Masterstudenter ILP og masterstudenter M-REIS
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er myntet på studenter med liten formell bakgrunn i matematiske fag, men som har behov for å presentere og analysere nummeriske data. Sentrale tema er regresjon og hypotesetesting. Spesifikasjon av regresjonsmodeller er sentralt. Studentene vil lære å sette opp regresjonsmodeller som tar høyde for lineære og ikke linære sammenhenger. Samt forstå hvordan en kan kontrollere for diskrete variable som kjønn. Hvordan å lage spørreskjema og hvordan presentere grunnleggende statistikk blir også dekket. Studentene forventes å ha med egen pc.
Læringsutbytte:
Etter gjennomført emne kan deltakerne presentere og gjennomføre enkle analyser av kvantitative data. Spesielt vil de kunne avpasse valg av metode påbakgrunn av et gitt forskningsspørsmål.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og oppgaveløsninger.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Forelesningnotater
Forutsatte forkunnskaper:
Elementær kunnskap i Excel
Anbefalte forkunnskaper:
Det er en fordel med kjennskap til elementærestatistiske begreper (f. eks. slik som finnes i de førstekapitlene i Mattespettboka Statistikk (forfatter DagEinar Sommervoll).
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger/øvelser
Vurderingsordning:
24 timers hjemmeeksamen og avsluttende muntligeksamen
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Studenter ved ILP
Eksamensdetaljer: :