Course code EIE307

EIE307 Kvantitative metoder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Dag Einar Sommervoll
Medvirkende: Petter Andreas Næss
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet går i januarblokka
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: Masterstudenter ILP og masterstudenter M-REIS
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset gir en kort innføring i presentasjon og analyseav nummeriske data. Sentrale tema er regresjon,stokastiske prosesser, store talls lov og sentralgrenseteoremet.
Læringsutbytte:
Etter gjennomført kurs kan deltakerne presentere oggjennomføre enkle analyser av kvantitative data.Spesielt vil de kunne avpasse valg av metode påbakgrunn av et gitt forskningsspørsmål.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og oppgaveløsninger.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Forelesningnotater
Forutsatte forkunnskaper:
Elementær kunnskap i EXCEL
Anbefalte forkunnskaper:
Det er en fordel med kjennskap til elementærestatistiske begreper (f. eks. slik som finnes i de førstekapitlene i Mattespettboka Statistikk (forfatter DagEinar Sommervoll).
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger/øvelser
Vurderingsordning:
24 timers hjemmeeksamen og avsluttende muntligeksamen
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Studenter ved ILP
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått